Hoe moet u bemiddelingskosten terugvorderen?

Oordeel Hoge Raad: terugvorderen van bemiddelingskosten mag

 

In oktober 2015 oordeelde de Hoge Raad dat verhuurmakelaars geen bemiddelingskosten in rekening mogen brengen bij de huurder. Kort gezegd besliste de Hoge Raad dat verhuurmakelaars, geen bemiddelingskosten aan woningzoekenden mogen vragen die hun woning zelf hebben gevonden op de website van de bemiddelaar. Voor de vraag of de huurder bemiddelingskosten dient te betalen is verder niet relevant of de verhuurder deze kosten wel heeft betaald.

 

Verbod op het 'dienen van twee heren'.

In artkel 7:417 van het Burgerlijk Wetboek verbiedt de wetgever de bemiddelaar om zowel de huurder als verhuurder bemiddelingskosten in rekening te brengen. Dit verbod wordt het verbod op het 'dienen van twee heren' genoemd. Hieruit volgt dat er sprake moet zijn van een bemiddelingsovereenkomst tussen verhuurder en makelaar om dit verbod te laten gelden ten aanzien van de woningzoekende. De Hoge Raad wijdde uit over wat er onder bemiddelingsovereenkomst moet worden verstaan. Het hoogste rechtsorgaan van Nederland zei hierover dat:' De overeenkomst, al dan niet op schrift, waarbij een verhuurder met een huurbemiddelaar is overeengekomen dat deze verhuurder om niet, op een website van de huurbemiddelaar, de woonruimte die deze verhuurder wenst te verhuren, vrijblijvend mag plaatsen en dat na plaatsing op deze website voor een ieder kenbaar is dat deze woonruimte te huur is, heeft in beginsel te gelden als een bemiddelingsovereenkomst tussen de verhuurder en de huurbemiddelaar als bedoeld in artikel 7:425 BW. Op grond van art. 7:427 BW is art 7:417 lid 4 BW daarop dus van toepassing.'

 

Bemiddelingsovereenkomst

Kort samengevat is een bemiddelingsovereenkomst tussen verhuurder en makelaar tot stand gekomen als een verhuurder met een makelaar is overeengekomen dat de verhuurder woonruimtes mag aanbieden via de (website van de) makelaar. Als van zo'n situatie sprake is betekent dit dat het de makelaar niet is toegestaan om bemiddelingskosten te rekenen aan de huurder. Dit verbod geldt ook als de makelaar creatief omgaat met benamingen voor de bemiddelingskosten en ze bijvoorbeeld administratie-, verhuur- of contractkosten noemt. Zoals eerder gezegd is niet relevant of de makelaar de verhuurder voor de bemiddelingskosten heeft op laten draaien. Zo lang de verhuurder de overeenkomst met de makelaar is aangegaan geldt er een verbod op het in rekening brengen van bemiddelingskosten bij de huurder.

Heeft u onterecht bemiddelingskosten betaald?

Of u onterecht bemiddelingskosten heeft betaald hang af van een aantal voorwaarden, onder andere:

  • U moet als particulier hebben gehandeld. Voor bedrijfsmatige verhuur geldt niet dezelfde bescherming als voor particulieren.
  • De makelaar werkte alleen in opdracht van de verhuurder.
  • De bemiddelingskosten zijn in de afgelopen vijf jaar betaald.

Laat legalee uw bemiddelingskosten terugvorderen

Denkt u dat u onterecht bemiddelingskosten heeft betaald? Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier. Wij zullen dan samen met u bepalen of u inderdaad onterechte kosten heeft betaald. Daarna kan eventueel worden besloten om het proces tot terugvordering van deze kosten te starten.

Posted in Huurrecht and tagged , , .

Milan van Boheemen

Ervaring en interesse in zowel recht als internet heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot het oprichten van Legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *