Betrouwbaar incassobureau vinden – Aandachtspunten

Bent u op zoek naar een betrouwbaar incassobureau op NO-CURE NO-PAY basis? Wij werken nauw samen met Collection Services, klik hier om uw vordering te laten incasseren. U betaalt niet als er niets wordt geïncasseerd!

U heeft een vordering op een persoon of bedrijf en – u raadt het al – er wordt niet betaald. Na bellen, mailen en brieven schrijven wordt er nog niet aan uw betalingsverzoek voldaan. Een incassobureau zou uitkomst moeten bieden, maar veel personen staan sceptisch tegenover het inschakelen van een kantoor. Zelfs een “no-cure no-pay” belofte maakt niet dat iedereen zin heeft om de vordering over te dragen aan een incasso-bureau. Niet volledig onterecht. Er lopen nogal wat cowboys rond in de incasso-industrie. Toch loopt het aantal incasseringen alleen maar op. Vorig jaar werd er 4.2 miljoen keer een incasso-bureau ingeschakeld. Een hoog aantal en een stijging van 16% ten opzichte van het jaar ervoor. Hoe herkent u nu en goed en betrouwbaar incassobureau?  Hieronder een aantal zaken waar u op moet letten bij het inschakelen van een incassokantoor.

Heeft het incassobureau een keurmerk?

incasso keurmerk nvioHet kaf moet van het koren gescheiden worden, zo dacht de incassobranche. Wat is er dan beter dan het oprichten van een keurmerk voor incasso-bureaus? De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-Ondernemingen (NVIO) richtte het Incasso Keurmerk op. Incassobureaus aangesloten bij de NVIO moeten dus aan een aantal voorwaarden voldoen om lid te kunnen worden.

De NVIO heeft ‘slechts’ 28 leden. Dit zijn voornamelijk grotere organisaties zoals Graydon en Intrum Justitia. Zij hebben gezamenlijk zo’n 70% van de incassomarkt in handen.

Met deze kantoren zit u over het algemeen goed. Zij moeten zich houden aan een gedragscode. Zo moeten ze zich houden aan de wettelijke incasso-tarieven. Deze zijn te vinden in de Wet Incasso Kosten (W.I.K.) van 2012. De tarieven zijn als volgt:

De vergoeding voor kosten als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering (met een minimum);

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

Naarmate het bedrag oploopt wordt er dus een kleiner percentage over het hogere gedeelte gerekend.

Stel: u heeft een vordering van €30.000,- en schakelt een NVIO incassobureau in:

  • U betaalt 15% over de eerste €2500,- = €375,-
  • U betaalt 10% over de volgende €2500,- = €250,-
  • U betaalt 5% over de volgende €5000,- = €250,-
  • U betaalt 1% over de resterende €20.000,- = €200,-

In totaal betaalt u dus als vergoeding aan het incassobureau 375+250+250+200 = 1075 euro.

Belangrijk om te vermelden is dat bovenstaande kosten de enige kosten zijn die in rekening gebracht mogen worden. Overige kosten zoals administratiekosten, dossierkosten, maar ook gemaakte kosten t.b.v.
informatievoorziening (bijv. KvK, Kadaster) mogen niet apart in rekening gebracht worden door leden van de NVIO.

Incassobureaus zonder keurmerk

De overige 30% van de incassomarkt wordt bestierd door andere, veelal kleinere, incassokantoren. Een aantal zaken waar u op moet letten bij het inschakelen van een incassobureau.

Derdenrekening

Check altijd goed of u in zee gaat met een incassobureau dat gebruikmaakt van een zogenaamde derdenrekening. Het geld van debiteuren komt terecht op zo’n derdenrekening en wordt zo behoedt voor een eventueel faillissement van het incassobureau.

Aansprakelijkheidsverzekering

Voorts is een minimaal vereiste dat het incassobureau een aansprakelijkheidsverzekering heeft. Dit zal niet luid en duidelijk op de website staan, dus vraag er even expliciet naar.

Incasso nodig?

coser logoLegalee werkt nauw samen met het Amsterdamse incassobureau Collection Services. Heeft u een vordering die u wilt incasseren, neem dan hier contact op.

Voor overige (incasso)vragen kunt u het onderstaand contactformulier invullen.

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]

Posted in Incasso and tagged , , .

Thomas Jaques

Jurist privaatrecht, gezondheidsrecht. Mede-oprichter legalee.

One Comment

  1. Erg goed dat je erop wees dat een betrouwbaar incassobureau een aansprakelijkheidsverzekering moet hebben. Ik ben op zoek naar een incassobureau omdat ik een vordering op mijn klant heb en hij niet betaalt! Ik begrijp dat dit niet luid en duidelijk op de website zal staan, dus ik zal er even expliciet naar vragen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *