zwarte lijst artsen

Zwarte lijst artsen

Er is in Nederland een goed overzicht van de personen die werkzaam zijn in de zorg. Medici die zich niet goed gedragen lopen het risico op een zwarte lijst te worden geplaatst. De risico’s van behandelingen zijn immers groot, de behandelden kwetsbaar.  Zwarte lijsten staan daarom openbaar online. Raadpleeg deze informatie als u twijfelt over […]

calamiteiten in de zorg

Calamiteiten in de zorg

Incidenten in de zorg liggen gevoelig, omdat ze niet zelden het gevolg zijn van falend medisch optreden. De spanning tussen privacy en transparantie in de zorg is hier zeer goed waarneembaar. Enerzijds is openbaarheid van informatie over calamiteiten in de zorg van belang, bijvoorbeeld ter afsluiting van het leed van de nabestaanden. Anderzijds dient er rekening te worden gehouden met […]

besturingsmodel zorg

Besturingsmodel zorg

Er is al veel gezegd en geschreven over de organisatiestructuur die het beste de belangen van medisch specialisten en het ziekenhuis op een lijn brengt. Vrijwel alle stakeholders hebben hun ideale verhouding tussen ziekenhuis en specialist met het oog op 2015 in visiedocumenten en positioneringsnota’s naar voren gebracht. De ziekenhuizen beschouwen 2013 als oriëntatieperiode om […]

medisch specialistisch bedrijf logo msb

Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB)

De invoering van integrale bekostiging in 2015 heeft behoorlijk wat teweeg gebracht. Voor medisch specialisten en zorgprofessionals waren er veel vragen. Zou de maatschap en de fiscale voordelen echt verdwijnen? Er werden verscheidene nieuwe besturingsmodellen aangedragen. Inmiddels zijn er al heel wat ervaringen met het nieuwe Medisch Specialistisch Bedrijf wat voor velen de maatschap heeft opgevolgd. Vraag […]

chirurg

Alternatieven huidige maatschap medisch specialisten

Wilt u advies over uw medische praktijk? Stel uw vraag dan hier , geheel vrijblijvend uiteraard! De hoeveelheid vrijgevestigd medisch specialisten verschilt per ziekenhuis en specialisme. Binnen bepaalde specialismen bevinden zich van oudsher relatief veel vrijgevestigd medisch specialisten, zoals bij cardiologie en orthopedie. Vrijgevestigd vs. Loondienst De verhouding vrijgevestigd-loondienst is de afgelopen jaren bij zowel de […]

maatschap medisch specialisten

Goodwill en het Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Goodwill die wordt betaald bij intreding in de maatschap medisch specialisten roept veel vragen op. Meerdere keren zijn deze voorgelegd aan het rechtsorgaan van de medische wereld: het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. In het onderstaande komen twee belangrijke vragen aan bod. Ten eerste, kan een vertrekkend vrijgevestigd specialist bij gebrek aan opvolging een vergoeding van de waarde van […]

goodwill medisch specialisten

Alles over Goodwill en de Medisch Specialist

Stel vrijblijvend een vraag over goodwill   Goodwill en de medisch specialist Op 1 januari 2015 stonden enkele grote veranderingen in de zorg aangekondigd. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is vastgelegd dat het honorarium van de vrijgevestigd medisch specialist onderdeel wordt van het ziekenhuisbudget. Het ziekenhuis declareert vervolgens een all-in rekening bij de […]

noordwest ziekenhuisgroep

Medisch Specialisten als Financier van het Ziekenhuis

De medisch specialisten van de Noordwest Ziekenhuisgroep gaan zelf een verbouwing/uitbreiding van het ziekenhuis financieren. De bedoeling is dat medisch specialisten vaker de rol van financierder op zich gaan nemen. Bijvoorbeeld bij een verbouwing of uitbreiding van het ziekenhuis. Vroeger werd dit uitsluitend door het ziekenhuis gedaan. Meer ondernemen De specialisten worden sinds vorig jaar geacht meer te […]

toelatingsovereenkomst

Toelatingsovereenkomst medisch specialisten

Heeft u vragen over een toelatingsovereenkomst? Stel deze dan hier, geheel vrijblijvend uiteraard! De verhouding tussen de vrijgevestigd medisch specialist en het ziekenhuis waarin hij werkzaam is wordt vormgegeven door de zogenaamde toelatingsovereenkomst. De term ‘toelating’ stamt uit de tijd dat artsen die buiten het ziekenhuis praktiseerden, het recht hadden om hun patiënten te behandelen […]

maatschapsovereenkomst advies

Maatschapsovereenkomst advies

Wilt u snel en voordelig een maatschapsovereenkomst? Of wilt u uw huidige overeenkomst na laten kijken? Neem dan hier contact met ons op, geheel vrijblijvend uiteraard! De maatschap is en blijft, ondanks de opkomst van andere ondernemingsvormen, een populaire manier voor medisch specialisten om zich te verenigen. Traditioneel is de maatschap de rechtsvorm bij uitstek […]

Vanaf 1 Mei geen VAR maar Modelovereenkomsten

Einde aan de VAR Vanaf 1 mei is het dan zo ver, op deze datum treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in werking. Wat moet u weten over de invoering van deze nieuwe wet en de daarmee gepaard afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelaties? Tot op heden werd er door ZZP’ers gewerkt met een VAR. Deze […]

Stichting die goede doelen faciliteert zelf geen ANBI

Goede doelen faliciteren: geen algemeen nut beogende instelling De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat een stichting die via internet goede doelen faciliteert en donaties ontvangt en doorstort zelf niet kan worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De betreffende stichting stelt onder meer een donatiemodule ter beschikking aan goede doelen, waarmee giften kunnen […]

piramide-medisch-leiderschap-mckinsey

Medisch Leiderschap

Medisch leiderschap is een hot topic in de medische wereld. Het is ook een containerbegrip waarvan niet iedere medisch professional goed weet waar het voor staat. Zo is medisch leiderschap niet hetzelfde als zorgmanagement. Rol van medisch leiderschap De complexiteit van de organisatie in de zorg is steeds groter geworden. Niet alleen zorginhoudelijk, maar ook door […]

Betrouwbaar incassobureau vinden – Aandachtspunten

Bent u op zoek naar een betrouwbaar incassobureau op NO-CURE NO-PAY basis? Wij werken nauw samen met Collection Services, klik hier om uw vordering te laten incasseren. U betaalt niet als er niets wordt geïncasseerd! U heeft een vordering op een persoon of bedrijf en – u raadt het al – er wordt niet betaald. Na bellen, mailen […]

Car2Go: Let op de laadpaal

Car2Go Iedereen in Amsterdam kent ze wel, de kleine elektrische Smart auto’s van Car2Go. Sinds een aantal jaar is dit Duitse autoverhuurbedrijf actief in de hoofdstad. Een goed concept dat goed past in de huidige flexibele economie; klanten betalen geen vast bedrag per maand voor gebruik van de dienst maar slechts voor de periode dat […]