Einde aan belediging bevriend staatshoofd?

Beledigen moet kunnen Als het aan de Tweede Kamerfracties van onder meer de VVD en D66 ligt gaat er binnenkort een einde komen aan de strafbaarstelling van belediging van een bevriend staatshoofd. Op deze vorm van majesteitsschennis staat een maximale celstraf van twee jaar. De roep om afschaffing van dit, volgens sommige achterhaalde, wetsartikel, is […]

Nieuws: Eerste Kamer stemt in met spreekrecht slachtoffers

Onbeperkt spreekrecht slachtoffers De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal mogelijk maakt voor slachtoffers van ernstige misdrijven. Zij kunnen voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Tot […]

Topsalaris

Wet Normering Topinkomens aangescherpt

Minister Plasterk heeft deze week een wetsvoorstel gepubliceerd waarmee grootverdieners in de (semi-)publieke sector flink in salaris gaan inleveren. Medisch specialisten zijn (nog) wel uitgezonderd van de regeling. Hoe zit het? Wet Normering Topinkomens Al eerder werden meerdere functies onder de Wet Normering Topinkomens geplaatst, maar toen werden er nog vrij veel beroepen uitgezonderd. Met het nieuwe […]

eric wiebes financien

Verdubbeling boete verzwijgen vermogen na Panama Papers

Staatssecretaris van Financiën Wiebes verdubbelt de boete voor personen die na 1 juli dit jaar zwart vermogen bij de fiscus melden. Vanaf dat moment moet 120% van het ontdoken bedrag als boete worden betaald. Van 60 naar 120% Nu nog moeten belastingontduikers een boete van maximaal 60% van het ontdoken bedrag aan de fiscus overmaken. Niet […]

rechten slachtoffers

Nieuws: Meer rechten voor slachtoffers in strafproces

Meer informatie over rechten slachtoffers Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie direct alle informatie over hun rechten: bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies. Maar ook wat de mogelijkheden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte verloopt. Dit staat in een wetsvoorstel van minister […]

minister edith schipper volksgezondheid

Zwijgcontract in de zorg verboden?

Minister Schippers van VWS wil zwijgcontracten in de zorg wettelijk verbieden, zo meldt de Volkskrant. Ook mogen zorginstellingen patiënten en hun nabestaanden niet in een afkoopcontract verbieden om naar de tuchtrechter te gaan. Ze roept patiënten en nabestaanden die nu al een zwijgcontract hebben, op zich te melden bij de inspectie. Schippers kondigt dit aan naar […]

Ruimere uitleg vrije advocatenkeuze door Europese Hof van Justitie

Vrije advocatenkeuze Het Europese Hof van Justitie heeft vorige week uitspraak gedaan in een zaak die de vrije advocatenkeuze ter discussie stelde. In de antwoord op prejudiciële vragen die waren gesteld door de Hoge Raadbepaalde het Europese Hof van Justitie dat er een ruime uitleg moet worden gegeven aan het recht op vrije advocatenkeuze. Volgens het […]

Auteursrecht en Social Media, een gespannen relatie

Auteursrechten Het Auteursrecht zoals dat in Nederland geldt wordt als sinds 1912 op de volgende wijze gedefinieerd in artikel 1 van de Auteurswet: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, […]

Het provisieverbod is vernieuwd, wat is toegestaan?

Provisieverbod aangescherpt Gedragsregel 2 lid 2 voor de Advocatuur leest: Het is de advocaat niet geoorloofd een beloning of provisie toe te kennen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten. In deze regel ligt het provisieverbod besloten. Deze regel, uit 1992, zou de onafhankelijkheid van advocaten moeten garanderen. Immers, een advocaat die voor een dienst betaalt om aan […]

te huur bord

Waarborgsom: Hoe moet u uw borg terugvorderen?

Wilt u uw waarborgsom terug? Neem dan hier contact op met Legalee, geheel vrijblijvend uiteraard! Regels omtrent de waarborgsom Een waarborgsom is een gangbaar onderdeel van het aangaan van een huurovereenkomst. Een waarborgsom dient als een verzekering voor de verhuurder, deze kan eventuele opgelopen schade verhalen op de huurder door middel van deze borgsom. Het […]

Een vaststellingsovereenkomst, wat moet u weten

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd, is een overeenkomst die werkgever en werknemer aan het einde van het werkverband aangaan. Deze overeenkomst heeft als doel alle voorwaarden van de beëindiging vast te leggen. Deze schriftelijke vastlegging van de ontslagafspraken worden geregeld in het Burgerlijk Wetboek 7, artikel 900 t/m 906. […]

vof maatschap

VOF of maatschap: de voor- en nadelen

Als startende ondernemer komt er veel op u af. De rechtsvorm waarin u uw onderneming giet is belangrijk. Wanneer u niet alleen maar met meerdere personen een onderneming drijft, zal de keuze vaak in eerste instantie uitgaan naar een vennootschap onder firma of een maatschap. Hieronder komen de verschillende typen aan bod en worden de voor- […]

Recordbedrag fusies en overnames in zorgsector

Durfinvesteerders rukken op in de gezondheidszorg, meldt het FD. Dat concludeert financieel adviseur Boer & Croon Corporate Finance maandag in zijn jaarlijkse marktanalyse ‘Fusies en overnames in de gezondheidszorg’. Het aantal overnames en fusies in de Nederlandse zorgsector was in 2015 groter dan ooit, met een totale waarde van €2 mrd. Uit de cijfers voor […]

Welke rechtsvorm kiest u als vrijgevestigd medisch specialist in 2016

De afgelopen jaren hebben voor de medisch specialist in het teken gestaan van grote bestuurlijke en zorginhoudelijke veranderingen. Na 2015 werd de integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg ingevoerd, oftewel voor een bepaalde aandoening wordt alle zorg bij een aanbieder gecontracteerd en in een bedrag per patiënt afgerekend. Dit maakt dat de vrije beroepsbeoefenaar in de zorg aan […]

Mag uw woning worden verhuurd via AirBnB?

Wilt u weten of u uw woning via AirBnB kan verhuren, of heeft u andere juridische vrage? Neem dan hier contact op met Legalee, geheel vrijblijvend uiteraard! AirBnB in Nederland Het Amerikaanse bedrijf AirBnB is, samen met het eveneens Amerikaanse Uber, het beste voorbeeld van de huidige ‘deeleconomie’. In de deeleconomie gaat het om het delen […]