Auteursrecht en Social Media, een gespannen relatie

Auteursrechten Het Auteursrecht zoals dat in Nederland geldt wordt als sinds 1912 op de volgende wijze gedefinieerd in artikel 1 van de Auteurswet: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, […]

Het provisieverbod is vernieuwd, wat is toegestaan?

Provisieverbod aangescherpt Gedragsregel 2 lid 2 voor de Advocatuur leest: Het is de advocaat niet geoorloofd een beloning of provisie toe te kennen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten. In deze regel ligt het provisieverbod besloten. Deze regel, uit 1992, zou de onafhankelijkheid van advocaten moeten garanderen. Immers, een advocaat die voor een dienst betaalt om aan […]

te huur bord

Waarborgsom: Hoe moet u uw borg terugvorderen?

Wilt u uw waarborgsom terug? Neem dan hier contact op met Legalee, geheel vrijblijvend uiteraard! Regels omtrent de waarborgsom Een waarborgsom is een gangbaar onderdeel van het aangaan van een huurovereenkomst. Een waarborgsom dient als een verzekering voor de verhuurder, deze kan eventuele opgelopen schade verhalen op de huurder door middel van deze borgsom. Het […]

Een vaststellingsovereenkomst, wat moet u weten

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd, is een overeenkomst die werkgever en werknemer aan het einde van het werkverband aangaan. Deze overeenkomst heeft als doel alle voorwaarden van de beëindiging vast te leggen. Deze schriftelijke vastlegging van de ontslagafspraken worden geregeld in het Burgerlijk Wetboek 7, artikel 900 t/m 906. […]

vof maatschap

VOF of maatschap: de voor- en nadelen

Als startende ondernemer komt er veel op u af. De rechtsvorm waarin u uw onderneming giet is belangrijk. Wanneer u niet alleen maar met meerdere personen een onderneming drijft, zal de keuze vaak in eerste instantie uitgaan naar een vennootschap onder firma of een maatschap. Hieronder komen de verschillende typen aan bod en worden de voor- […]

Recordbedrag fusies en overnames in zorgsector

Durfinvesteerders rukken op in de gezondheidszorg, meldt het FD. Dat concludeert financieel adviseur Boer & Croon Corporate Finance maandag in zijn jaarlijkse marktanalyse ‘Fusies en overnames in de gezondheidszorg’. Het aantal overnames en fusies in de Nederlandse zorgsector was in 2015 groter dan ooit, met een totale waarde van €2 mrd. Uit de cijfers voor […]

Welke rechtsvorm kiest u als vrijgevestigd medisch specialist in 2016

De afgelopen jaren hebben voor de medisch specialist in het teken gestaan van grote bestuurlijke en zorginhoudelijke veranderingen. Na 2015 werd de integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg ingevoerd, oftewel voor een bepaalde aandoening wordt alle zorg bij een aanbieder gecontracteerd en in een bedrag per patiënt afgerekend. Dit maakt dat de vrije beroepsbeoefenaar in de zorg aan […]

Mag uw woning worden verhuurd via AirBnB?

Wilt u weten of u uw woning via AirBnB kan verhuren, of heeft u andere juridische vrage? Neem dan hier contact op met Legalee, geheel vrijblijvend uiteraard! AirBnB in Nederland Het Amerikaanse bedrijf AirBnB is, samen met het eveneens Amerikaanse Uber, het beste voorbeeld van de huidige ‘deeleconomie’. In de deeleconomie gaat het om het delen […]

VVD: Levenslang gestraften moeten uitzicht op vrijlating hebben

Levenslang in Nederland Nederland lijkt zich dan toch eindelijk te voegen bij de rest van de westerse wereld waar het gaat om levenslange gevangenisstraffen. Vandaag werd bekend dat Staatssecretaris Dijkhoff de wet op levenslange gevangenisstraf wil aanpassen. De bewindsman van Veiligheid en Justitie wil dat na 25 jaar wordt bekeken of iemand alsnog kan worden vrijgelaten. In tegenstelling tot wat […]

Wat moet er in een huurcontract staan?

Vormvrij Een huurcontract, of huurovereenkomst, is in beginsel vormij. Dit betekent dat een huurovereenkomst ook mondeling kan worden aangegaan, deze is net dan net zo geldig als een schriftelijke overeenkomst. Let wel, de overeenkomst en de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien zijn moeilijker te bewijzen als het een mondelinge overeenkomst betreft. Onderdelen schriftelijke huurovereenkomst […]

Wetswijzigingen: Zwangerschapsverlof en Crowdfunding

Crowdfunding in Nederland Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij geld opgehaald wordt bij mensen: ”de crowd”, die bereid zijn een (klein) bedrag te investeren in een onderneming of project, deze financieringsvorm heeft enorm aan populariteit gewonnen in de afgelopen jaren. Vanaf 1 april 2016 worden een aantal knelpunten in de regelgeving omtrent crowdfunding aangepakt. Dit gebeurt door […]

Eigen Artikel in Auteurswet voor Johan Cruijff?

Vergoedingsrecht voor gebruik De Leidse hoogleraar Intellectuele eigendomsrecht Dirk Visser stelt voor dat Johan Cruijff een eigen artikel krijgt in de Nederlandse Auteurswet. Iedere vorm van commercieel gebruik van de naam of portret van de beste voetballer uit de Nederlandse geschiedenis zou de Johan Cruijf Foundation recht op een vergoeding moeten geven. Dirk Visser licht zijn voorstel toe […]

te huur bord

Ken je rechten als huurder: Huurbescherming

Heeft u vragen over huur(bescherming)? Stel deze dan hier, geheel vrijblijvend uiteraard!  Wat is huurbescherming? Huurbescherming houdt in dat de verhuurder niet zomaar de huur kan opzeggen. Als een verhuurder eenzijdig de huur opzegt maar de huurder niet instemt met de opzegging  blijft de huurovereenkomst door middel van huurbescherming in stand. Slechts met toestemming van […]

Uitspraak in Zaak-Karadzic: 21 jaar na Bosnië

Bijna acht jaar geleden werd Radovan Karadzic gearresteerd in de Servische hoofdstad Belgrado. Hij werd daar op 21 juli 2008 uit een bus gehaald en een paar dagen later op het vliegtuig naar Den Haag gezet. Jarenlang had hij zich in de stad verborgen gehouden, onherkenbaar als natuurgenezer met een enorme baard. Hij leek in niets op de autoritaire politicus […]