Kosten van Rechtsbijstand door Advocaat of Mediator

Aan juridisch advies of bijstand door een advocaat of mediator kosten verbonden. Wel kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation. Het besluit tot toekenning van gesubsidieerde rechtsbijstand noemen we toevoeging. Gesubsidieerde rechtsbijstand voorwaarden Om een beroep te kunnen doen op gesubsidieerde rechtsbijstand dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen 1. Niet […]

Oekraïne referendum: democratie in het geding

Referendum Op 6 april 2016 zal het raadgevend referendum over het samenwerkingsverbond met Oekraïne plaatsvinden. De op 1 juli 2015 aangenomen Wet raadgevend referendum is de juridische basis voor het referendum. De satirische website Geenstijl voerde in samenwerking met actiegroepen Burgercomité-EU en Forum voor Democratie actie onder de naam GeenPeil om het referendum op de politieke agenda krijgen. […]

te huur bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten in het huurproces, tijd om terug te vorderen?

Bemiddelingskosten Bemiddelingskosten in het huurproces zijn al jarenlang een omstreden onderwerp. De bemiddelaar is doorgaans een makelaar die door de verhurende partij in dienst is genomen om een geschikte huurder voor de woning te vinden. Deze bemiddelaar werkt meestal niet voor de huurder, maar desondanks moest ook de huurder in veel gevallen bemiddelingskosten betalen. Huurders werden bij het […]

frits bolkestein gratieraad

Is Bolkesteins idee voor een Gratieraad een goed idee?

Levenslang is in Nederland nog steeds echt levenslang. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde (pdf) dat iedere gevangene in ieder geval perspectief op vrijlating moet hebben. Mede daarom deed Frits Bolkestein vorige week het voorstel om het voortzetten van een levenslange gevangenisstraf na 25 jaar voor te leggen aan een zogenaamde ‘gratieraad’. 130 […]

Recht op Advocaat bij het Verhoor, Feit of Fictie?

Wetswijziging Vanaf vandaag, 1 maart 2016, zijn politiebeambten verplicht een aangehouden verdachten te wijzen op het recht op bijstand tijdens zijn of haar verhoor. Tot nu toe was er alleen een recht op consultatiebijstand. Dit houdt in dat de  aangehouden verdachte voorafgaand aan het verhoor het recht heeft een raadsman te raadplegen. De Hoge Raad oordeelde op 22 […]

tandarts website voorbeeld

Tandarts marketing

U doet ongetwijfeld al op de een of andere manier aan tandarts marketing. U heeft een website, u verstuurt folders of u adverteert. Ook netwerken of het bezoeken van een evenement over tandheelkunde kunnen tot marketing in de breedste zin van het woord worden gerekend. Enkele simpele stappen om uw tandartsenpraktijk op de kaart te […]

Inzet van zorg-zzp’ers ernstig in gevaar

Zzp’ers hebben vanaf 1 mei in plaats van een VAR-verklaring een modelovereenkomst nodig om te kunnen werken. Hiermee komt de inzet van zelfstandigen in de zorgsector ernstig in gevaar. De Belastingdienst heeft namelijk geen van de inmiddels honderden ingediende modelovereenkomsten van zelfstandige zorgverleners goedgekeurd. Het in werking treden van de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties […]

Wordt Nederland het Centrum voor Internationale Handelsgeschillen?

Minister van der Steur (V&J) sprak eind 2015 zijn steun uit voor het op te richten “The Netherlands Commercial Court” (NCC). Een podium waar grote internationale bedrijven hun conflicten uitvechten. De NCC wordt onderdeel van de rechtbank Amsterdam. Zaken in hoger beroep komen bij het gerechtshof Amsterdam. Weliswaar worden er bij onder andere de Ondernemingskamer van […]

oprichtingen opheffingen cbs msb

CBS: Veel meer praktijken van medisch specialisten in 2015

Het komt niet als een verrassing. Er zijn afgelopen jaar veel nieuwe medisch bedrijven opgericht. De grootte van de stijging is toch wel opvallend. Medisch Specialistisch Bedrijf Medisch specialisten hebben in 2015 bijna 3800 medische centra voor dagbehandeling en medisch specialistische bedrijven opgezet. In 2014 waren dat er slechts 580. In totaal hielden er ruim […]

Provisieverbod vanaf 4 april strenger gehandhaafd

De Orde gaat het provisieverbod voor advocaten vanaf 4 april dit jaar strenger handhaven. Terwijl consument en MKB steeds vaker online naar juridische dienstverlening zoekt en vanuit de beroepsgroep veel kritiek wordt geuit, houdt de Orde (vooralsnog) vast aan een verbod op online ‘matching’ van advocaat en rechtszoekende met een provisie. Advocaten die via speciale […]

Openbaarheid van zorginformatie

De laatste jaren wordt er steeds meer informatie over de zorg naar buiten gebracht. Dit wordt gestimuleerd door de overheid en uiteindelijk hoofdzakelijk door de zorginstellingen zelf verzorgd. Waar dit tot nu toe vaak op vrijwillige basis was, worden zorginstellingen zoals ziekenhuizen steeds vaker gedwongen bepaalde (kwaliteits)informatie openbaar te maken. Uiteindelijk moet meer openbaarheid van […]

zorgverzekeraars overzicht

Het Marketingcircus van Zorgverzekeraars

Het overstapseizoen van zorgverzekeringen betekent een groot marketingcircus waarin meer en meer klanten worden geacht over te stappen van verzekeraar. Ook premier Mark Rutte is van mening dat daar een van de grootste  verbeterpunten in ons zorgstelsel mogelijk is . De vraag is of er in het huidige stelsel wel sprake is van een vrije ‘markt’ met […]

ACM: “tarieven ziekenhuizen moeten openbaar worden”

Toezichthouder ACM pleit ervoor om de tarieven die ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar afspreken openbaar te maken. Volgens de mededingingsautoriteit is er in de zorg nog grote vooruitgang te boeken als het gaat over transparantie van de kosten. Dat zegt bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van de Autoriteit Consument & Markt morgen in NRC Weekend. Patiënten lopen dit […]