TBS met Dwangverpleging voor neersteken Oma Toni

Oma Toni De Amsterdamse rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak omtrent de dood van Toni Heeremans. Deze 96-jarige vrouw overleed in april vorig jaar nadat ze in het ziekenhuis was beland vanwege een steekpartij. Vino H. had haar meerdere keren gestoken op straat in de Amsterdam wijk De Pijp. Mevrouw Heeremans heeft vervolgens zelf na 3,5 in het […]

30-procent-regeling

Hoge Raad: 30 procent regeling niet in strijd met EU-recht

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de 30 procent regeling niet in strijd is met het EU-recht. Met de 30%-regeling wordt bedoeld dat een werkgever in bepaalde gevallen een werknemer uit het buitenland onbelast 30% van het loon (inclusief vergoeding van extraterritoriale kosten) mag geven. Eventuele onkosten moeten hier wel voor worden aangetoond. Voorwaarden 30%-regel […]

Wet Deregulering Arbeidsrelaties zorgt voor onrust bij ZZP’ers

De Wet DBA Op 2 februari is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. De nieuwe wet moet de VAR-systematiek vervangen door modelcontracten, die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om schijnconstructies met […]

Openbaar Ministerie: geen celstraf voor doden ‘Oma Toni’

De 96-jarige Toni Heeremans, beter bekend als Oma Toni, werd op 19 maart 2015 neergestoken in de Govert Flinckstraat in de Amsterdamse wijk de Pijp. De verdachte, een 25-jarige Iraakse Nederlander genaamd Vino H, werd al vrij snel aangehouden op verdenking van het neersteken van de Amsterdamse oma. Na onderzoek werd bij hem de psychische […]

Kosten van Rechtsbijstand door Advocaat of Mediator

Aan juridisch advies of bijstand door een advocaat of mediator kosten verbonden. Wel kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation. Het besluit tot toekenning van gesubsidieerde rechtsbijstand noemen we toevoeging. Gesubsidieerde rechtsbijstand voorwaarden Om een beroep te kunnen doen op gesubsidieerde rechtsbijstand dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen 1. Niet […]

Oekraïne referendum: democratie in het geding

Referendum Op 6 april 2016 zal het raadgevend referendum over het samenwerkingsverbond met Oekraïne plaatsvinden. De op 1 juli 2015 aangenomen Wet raadgevend referendum is de juridische basis voor het referendum. De satirische website Geenstijl voerde in samenwerking met actiegroepen Burgercomité-EU en Forum voor Democratie actie onder de naam GeenPeil om het referendum op de politieke agenda krijgen. […]

te huur bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten in het huurproces, tijd om terug te vorderen?

Bemiddelingskosten Bemiddelingskosten in het huurproces zijn al jarenlang een omstreden onderwerp. De bemiddelaar is doorgaans een makelaar die door de verhurende partij in dienst is genomen om een geschikte huurder voor de woning te vinden. Deze bemiddelaar werkt meestal niet voor de huurder, maar desondanks moest ook de huurder in veel gevallen bemiddelingskosten betalen. Huurders werden bij het […]

frits bolkestein gratieraad

Is Bolkesteins idee voor een Gratieraad een goed idee?

Levenslang is in Nederland nog steeds echt levenslang. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde (pdf) dat iedere gevangene in ieder geval perspectief op vrijlating moet hebben. Mede daarom deed Frits Bolkestein vorige week het voorstel om het voortzetten van een levenslange gevangenisstraf na 25 jaar voor te leggen aan een zogenaamde ‘gratieraad’. 130 […]

Recht op Advocaat bij het Verhoor, Feit of Fictie?

Wetswijziging Vanaf vandaag, 1 maart 2016, zijn politiebeambten verplicht een aangehouden verdachten te wijzen op het recht op bijstand tijdens zijn of haar verhoor. Tot nu toe was er alleen een recht op consultatiebijstand. Dit houdt in dat de  aangehouden verdachte voorafgaand aan het verhoor het recht heeft een raadsman te raadplegen. De Hoge Raad oordeelde op 22 […]

tandarts website voorbeeld

Tandarts marketing

U doet ongetwijfeld al op de een of andere manier aan tandarts marketing. U heeft een website, u verstuurt folders of u adverteert. Ook netwerken of het bezoeken van een evenement over tandheelkunde kunnen tot marketing in de breedste zin van het woord worden gerekend. Enkele simpele stappen om uw tandartsenpraktijk op de kaart te […]

Inzet van zorg-zzp’ers ernstig in gevaar

Zzp’ers hebben vanaf 1 mei in plaats van een VAR-verklaring een modelovereenkomst nodig om te kunnen werken. Hiermee komt de inzet van zelfstandigen in de zorgsector ernstig in gevaar. De Belastingdienst heeft namelijk geen van de inmiddels honderden ingediende modelovereenkomsten van zelfstandige zorgverleners goedgekeurd. Het in werking treden van de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties […]

Wordt Nederland het Centrum voor Internationale Handelsgeschillen?

Minister van der Steur (V&J) sprak eind 2015 zijn steun uit voor het op te richten “The Netherlands Commercial Court” (NCC). Een podium waar grote internationale bedrijven hun conflicten uitvechten. De NCC wordt onderdeel van de rechtbank Amsterdam. Zaken in hoger beroep komen bij het gerechtshof Amsterdam. Weliswaar worden er bij onder andere de Ondernemingskamer van […]

oprichtingen opheffingen cbs msb

CBS: Veel meer praktijken van medisch specialisten in 2015

Het komt niet als een verrassing. Er zijn afgelopen jaar veel nieuwe medisch bedrijven opgericht. De grootte van de stijging is toch wel opvallend. Medisch Specialistisch Bedrijf Medisch specialisten hebben in 2015 bijna 3800 medische centra voor dagbehandeling en medisch specialistische bedrijven opgezet. In 2014 waren dat er slechts 580. In totaal hielden er ruim […]

Provisieverbod vanaf 4 april strenger gehandhaafd

De Orde gaat het provisieverbod voor advocaten vanaf 4 april dit jaar strenger handhaven. Terwijl consument en MKB steeds vaker online naar juridische dienstverlening zoekt en vanuit de beroepsgroep veel kritiek wordt geuit, houdt de Orde (vooralsnog) vast aan een verbod op online ‘matching’ van advocaat en rechtszoekende met een provisie. Advocaten die via speciale […]

Openbaarheid van zorginformatie

De laatste jaren wordt er steeds meer informatie over de zorg naar buiten gebracht. Dit wordt gestimuleerd door de overheid en uiteindelijk hoofdzakelijk door de zorginstellingen zelf verzorgd. Waar dit tot nu toe vaak op vrijwillige basis was, worden zorginstellingen zoals ziekenhuizen steeds vaker gedwongen bepaalde (kwaliteits)informatie openbaar te maken. Uiteindelijk moet meer openbaarheid van […]