BREIN schikt voor 7500 euro met uploader

Stichting BREIN heeft afgelopen week opnieuw geschikt met een uploader en tevens moderator van het 2Lions-Team voor 7.500 euro. De uploader plaatste veelvuldig torrents voor illegale Nederlandstalig ondertitelde films en series op illegale websites zoals The Pirate Bay en KickassTorrents. Hij is bezig de torrents te verwijderen.
Andere uploaders van de groep werden twee weken geleden al gepakt.  De uploader in kwestie was daarna gestopt met uploaden en hoopte tevergeefs de dans te ontspringen. Hij werd alsnog door BREIN geïdentificeerd. Het totaal aan schikkingsbedragen met deelnemers aan deze illegale organisatie bedraagt nu 75.000 euro.

BREIN waarschuwt nogmaals dat de aanpak van eerste en/of grote illegale uploaders is uitgebreid en dat de schikkingsbedragen tot duienden euro per geval kunnen oplopen.

Civielrechtelijke handhaving downloadverbod

Screen Shot 2016-05-10 at 16.56.19Het beleid van BREIN is primair gericht op civielrechtelijke handhaving tegen illegaal aanbod van auteursrechtelijk beschermde werken zoals, muziek, films, series, boeken en games. Naast actie tegen illegale diensten die structureel toegang tot ongeautoriseerde content faciliteren en bevorderen, onderneemt BREIN ook actie tegen uploaders die als bron fungeren voor dergelijke diensten. “Dit kunnen frequente uploaders zijn maar ook uploaders die minder vaak voorkomen maar wel steeds met recent product. Het gaat niet alleen om uploaders van films en series op torrent sites en popcorn time maar ook om uploaders van boeken, muziek en games”, zegt BREIN directeur Tim Kuik.

Zulke uploaders krijgen een schikkingsvoorstel voorgelegd waarin naast een onthoudingsverklaring met boeteclausule voor de toekomst, ook een tegemoetkoming in kosten en schade wordt verlangd. De hoogte daarvan hangt af van de omstandigheden van het geval en de persoonlijke situatie van de inbreukmaker. Het afgelopen jaar is een tiental van dergelijke uploaders geïdentificeerd. De schikkingsbedragen liepen op tot 12.500 euro. “Het uploaden van een recente film of aflevering van een TV serie kan je in principe al enkele duizenden euro gaan kosten”, zegt Kuik. “Als er niet geschikt wordt, dan stappen we naar de rechter en vorderen we volledige schade en kosten.”

IP-adressen van grote uploaders

Voorheen was de identificatie van uploaders meer een kwestie van standaard digitaal detectivewerk maar nu start BREIN met een systeem waarmee op basis van IP-adressen grotere aantallen eerste en/of grote uploaders van recente titels kunnen worden geïdentificeerd. “Naast uploaders die bestanden steeds als eerste aanbieden en de torrents daarvan publiceren richt BREIN zich nu dus ook op gebruikers die opvallend vaak bestanden delen”, aldus Kuik.
Voor het verkrijgen van persoonsgegevens zal een beroep worden gedaan op ISP’s.  Die moeten volgens de rechtspraak een belangenafweging maken maar verlangen in de regel een rechterlijk bevel. In geval van ernstige inbreuk vormt het verkrijgen van zo’n bevel in principe geen belemmering.

“Wij kondigden al eerder aan de aanpak van uploaders uit te gaan breiden op basis van de verwerking van IP-adressen. Het wachten was op de rechtmatigheidsverklaring van de AP. We hebben het proefdraaien inmiddels achter de rug en beginnen nu met verzamelen van IP-adressen en bewijs. Notoire uploaders adviseer ik dan ook nog eens goed na te denken, een gewaarschuwd mens telt immers voor twee”, aldus Kuik.

via: Anti-piracy.nl

zie ook: Stichting Brein richt pijlen op uploaders

Posted in Juridisch Nieuws, Privaatrecht and tagged , .

Milan van Boheemen

Ervaring en interesse in zowel recht als internet heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot het oprichten van Legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *