Rechtsbijstand onder druk

Herziening rechtsbijstand Voorgestelde bezuinigingen op het gebied van de rechtsbijstand dreigen toegang tot adequate rechtshulp moeilijker te maken, aldus de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Deze conclusie trekt het NOvA naar aanleiding van de kabinetsreactie ‘Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand’. De beperking van het aantal jaarlijkse declaraties is voor […]

Hoge Raad: Verschoningsrecht advocaat niet absoluut

Advocate verdacht Annette Mak, als vennoot actief bij advocatenkantoor Schenkeveld te Alkmaar, wordt onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen, valsheid in geschrifte en oplichting. Zij zou, volgens het Openbaar Ministerie, deel hebben genomen aan de criminele organisatie van de broers Michel en Maurice G. die samen met hun zakenpartner Stijn F. […]

Vooruitzichten voor de advocatuur in 2016/2017

ABN AMRO presenteert jaarlijks een brancherapport voor diverse beroepsgroepen en industrieën. Zo ook voor de advocatuur. Dit jaar extra interessant want er zit veel beweging in de markt én de omzet groeit met 4%. ‘Juridisering van de samenleving’ Dé bank ziet een verdere juridisering van de Nederlandse samenleving. Dit houdt in dat steeds meer zaken die […]

Het provisieverbod is vernieuwd, wat is toegestaan?

Provisieverbod aangescherpt Gedragsregel 2 lid 2 voor de Advocatuur leest: Het is de advocaat niet geoorloofd een beloning of provisie toe te kennen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten. In deze regel ligt het provisieverbod besloten. Deze regel, uit 1992, zou de onafhankelijkheid van advocaten moeten garanderen. Immers, een advocaat die voor een dienst betaalt om aan […]

VVD: Levenslang gestraften moeten uitzicht op vrijlating hebben

Levenslang in Nederland Nederland lijkt zich dan toch eindelijk te voegen bij de rest van de westerse wereld waar het gaat om levenslange gevangenisstraffen. Vandaag werd bekend dat Staatssecretaris Dijkhoff de wet op levenslange gevangenisstraf wil aanpassen. De bewindsman van Veiligheid en Justitie wil dat na 25 jaar wordt bekeken of iemand alsnog kan worden vrijgelaten. In tegenstelling tot wat […]

Wat verdient een advocaat in 2016?

Heeft u vragen? Stel deze dan hier, geheel vrijblijvend uiteraard! Uit de Stand van de Advocaat, jaarlijks gepubliceerd door advocatenblog Advocatie, blijkt wie wat verdient in de advocatuur. Het brutosalaris van de eerstejaars advocaten ligt het salaris bij de grote kantoren tussen de 2.267 euro per maand en 3.822 euro per maand. Zie hieronder de […]

Verkiezing van de meest gewaardeerde advocaat van 2016

Advocatenblog Advocatie ging op zoek naar de meest gewaardeerde advocaat van 2016. Er werd gekozen uit een divers gezelschap van drie advocaten: Strafrechtadvocate Liesbeth Zegsveld (Prakken d’Oliveira), strafrechtadvocaat Tjalling van der Goot (Anker & Anker) en bestuursvoorzitter van Allen & Overy én hoogleraar Ferdinand Grapperhaus. De eer viel ten deel aan Liesbeth Zegsveld (zie hier […]

Kosten van Rechtsbijstand door Advocaat of Mediator

Aan juridisch advies of bijstand door een advocaat of mediator kosten verbonden. Wel kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation. Het besluit tot toekenning van gesubsidieerde rechtsbijstand noemen we toevoeging. Gesubsidieerde rechtsbijstand voorwaarden Om een beroep te kunnen doen op gesubsidieerde rechtsbijstand dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen 1. Niet […]