Hoge Raad: persoonlijke omstandigheden tellen weer mee bij ontslagvergoeding

De Hoge Raad heeft een deel van de versobering van de ontslagvergoeding uit 2015 ongedaan gemaakt. Met maatwerk door de rechter gaan de persoonlijke omstandigheden van de werknemer in sommige gevallen toch weer meetellen. via: Volkskrant.nl Werknemers die in strijd met de wettelijke regels door hun werkgever zijn ontslagen, kunnen via de rechter een schadevergoeding […]

overeenkomst van opdracht stilzwijgend verlengen

Overeenkomst van Opdracht: Stilzwijgend Verlengen Mogelijk?

Werk jij op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een overeenkomst van opdracht? Dit verschil kan van belang zijn voor de regels betreffende bijvoorbeeld het concurrentiebeding en/of relatiebeding. Voor veel zzp’ers is het daarom een belangrijk aandachtspunt. Artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek definieert de overeenkomst van opdracht: De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst […]

cocaïne werknemer

Maximale transitievergoeding voor cocaïne gebruikende werknemer

De transitievergoeding, die wordt toegekend aan werknemers waarbij het dienstverband wordt opgezegd, is sinds de invoering van de WWZ aan ons ontslagrecht toegevoegd. Er zijn diverse voorwaarden aan verbonden voordat een vergoeding wordt toegekend. Zo is het van belang dat het dienstverband ten minste 24 maanden heeft geduurd. Daarnaast dient de arbeidsovereenkomst door de werkgever te zijn opgezegd dan wel ontbonden óf […]

whatsapp ontslag op staande voet

WhatsApp bericht aanleiding voor ontslag op staande voet?

De razend populaire app WhatsApp is tegenwoordig niet meer uit ons leven weg te denken. Deze moderne technologieën hebben niet alleen invloed op ons dagelijks leven, maar ook op de rechtspraak. In een vorige uitspraak werd al duidelijk dat de wettelijk verplichte, schriftelijke aanzegplicht voor de werkgever, ook via WhatsApp mogelijk is. Maar hoe zit […]

faillissement

Pre-pack doorstart, te mooi om waar te zijn?

Pre-pack D.E.P.T., Marlies Dekkers en de Schoenenreus zijn drie van de vele voorbeelden van bedrijven die in de afgelopen jaren een doorstart hebben gemaakt via een zogenaamde pre-pack. Sinds ongeveer 2012 wordt er door verschillende rechtbanken gebruik gemaakt van dit verschijnsel. De pre-pack is een methode om (in stilte) een doorstart van een onderneming die […]

ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Je neemt een pen van je werk mee naar huis, geeft een pakje kaas aan een collega of je eet een aangebroken zakje pinda’s op. De werkgever accepteert dit niet en ontslaat jou op staande voet. Met andere woorden: je kunt direct vertrekken. Wat nu? De gevolgen van ontslag op staande voet Als je als werknemer op […]

salaris medisch specialist

Wat verdient een medisch specialist?

Onlangs schreven we al dat er veel te doen is over de beloning van semi-publieke functionarissen. In deze discussie worden de medisch specialisten in Nederland ook vaak meegenomen. De feiten over dit onderwerp worden helaas vaak over het hoofd gezien. Zeker, medisch specialisten verdienen goed en hun salarissen behoren tot de hoogste van Europa. Het een […]

Ruimere uitleg vrije advocatenkeuze door Europese Hof van Justitie

Vrije advocatenkeuze Het Europese Hof van Justitie heeft vorige week uitspraak gedaan in een zaak die de vrije advocatenkeuze ter discussie stelde. In de antwoord op prejudiciële vragen die waren gesteld door de Hoge Raadbepaalde het Europese Hof van Justitie dat er een ruime uitleg moet worden gegeven aan het recht op vrije advocatenkeuze. Volgens het […]

Een vaststellingsovereenkomst, wat moet u weten

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd, is een overeenkomst die werkgever en werknemer aan het einde van het werkverband aangaan. Deze overeenkomst heeft als doel alle voorwaarden van de beëindiging vast te leggen. Deze schriftelijke vastlegging van de ontslagafspraken worden geregeld in het Burgerlijk Wetboek 7, artikel 900 t/m 906. […]