Zwarte lijst artsen

Er is in Nederland een goed overzicht van de personen die werkzaam zijn in de zorg. Medici die zich niet goed gedragen lopen het risico op een zwarte lijst te worden geplaatst. De risico’s van behandelingen zijn immers groot, de behandelden kwetsbaar.  Zwarte lijsten staan daarom openbaar online. Raadpleeg deze informatie als u twijfelt over […]

Wet Normering Topinkomens aangescherpt

Minister Plasterk heeft deze week een wetsvoorstel gepubliceerd waarmee grootverdieners in de (semi-)publieke sector flink in salaris gaan inleveren. Medisch specialisten zijn (nog) wel uitgezonderd van de regeling. Hoe zit het? Wet Normering Topinkomens Al eerder werden meerdere functies onder de Wet Normering Topinkomens geplaatst, maar toen werden er nog vrij veel beroepen uitgezonderd. Met het nieuwe […]

Relativiteitsvereiste in Bestuursrecht gecorrigeerd

Relativiteitsvereiste en bestuursrecht De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak die ging over het bestuursrechtelijke begrip ‘relativiteitsvereiste’. Het relativiteitsvereiste houdt in dat een besluit alleen door de bestuursrechter vernietigd kan worden indien de regel waarop een beroep wordt gedaan strekt tot bescherming van de belangen van degene […]