Betaalt medische maatschap btw over niet-medische werkzaamheden?

In beginsel is een maatschap met vrije beroepsbeoefenaren vrijgesteld van het betalen van omzetbelasting (btw). Althans, over medische diensten hoeft geen btw te worden betaald. De vraag is of deze uitsluiting ook  geldt voor niet-medische diensten van maten. De rechtbank Zeeland-West-Brabant doet een opmerkelijke uitspraak. Managementparticipatie Sinds 2015 is de integrale bekostiging ingevoerd. Er wordt door zorgverzekeraars […]

Zorgverzekeraars & Zorginkoop

Iedereen werkzaam of woonachtig dient verplicht een basisverzekering te hebben. Hiermee wordt het belangrijkste gedeelte van de basiszorg gedekt. Wie dat wilt kan zich aanvullend verzekeren. Het Nederlandse zorgstelsel kent naast de zorgverleners en de patiënten dus een derde belangrijke partij,  de zorgverzekeraars. In het huidige zorgstelsel bepalen zij wat de beste of meest geschikte […]

Financiering medisch specialistische zorg

De term marktwerking in de zorg wordt tegenwoordig graag gehanteerd in nieuws en opinie. Deze term is het resultaat van verscheidene systeemveranderingen in de gezondheidszorg. De financiering medisch specialistische zorg is in de afgelopen decennia meerdere keren gewijzigd. Hieronder een opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen. Financiering medisch specialistische zorg voor 1995 Voor de invoering van het […]

Wat verdient een medisch specialist?

Onlangs schreven we al dat er veel te doen is over de beloning van semi-publieke functionarissen. In deze discussie worden de medisch specialisten in Nederland ook vaak meegenomen. De feiten over dit onderwerp worden helaas vaak over het hoofd gezien. Zeker, medisch specialisten verdienen goed en hun salarissen behoren tot de hoogste van Europa. Het een […]

Wat is de maatschap vrijgevestigd medisch specialisten?

Heeft u vragen over de maatschap, of andere juridische vragen? Stel deze dan hier, geheel vrijblijvend uiteraard! Hoewel sommige vrijgevestigd medisch specialisten als solist hun praktijk uitoefenen, doet het overgrote deel dit samen met vakgenoten met hetzelfde specialisme. Ze vormen gezamenlijk een maatschap. De vrijgevestigd medisch specialist in een maatschap wordt hier als uitgangspunt genomen. […]

Vrijgevestigd medisch specialist als ondernemer voor de fiscus

Heeft u vragen over uw situatie als vrijgevestigd specialist? Neem dan hier contact met ons op, geheel vrijblijvend uiteraard! In tegenstelling tot de specialist in loondienst die via een arbeidsovereenkomst aan het ziekenhuis is verbonden, wordt de relatie tussen de vrijgevestigd specialist en het ziekenhuis meestal geregeld via de zogenaamde toelatingsovereenkomst. De medisch specialist als ondernemer […]

Zwarte lijst artsen

Er is in Nederland een goed overzicht van de personen die werkzaam zijn in de zorg. Medici die zich niet goed gedragen lopen het risico op een zwarte lijst te worden geplaatst. De risico’s van behandelingen zijn immers groot, de behandelden kwetsbaar.  Zwarte lijsten staan daarom openbaar online. Raadpleeg deze informatie als u twijfelt over […]

Calamiteiten in de zorg

Incidenten in de zorg liggen gevoelig, omdat ze niet zelden het gevolg zijn van falend medisch optreden. De spanning tussen privacy en transparantie in de zorg is hier zeer goed waarneembaar. Enerzijds is openbaarheid van informatie over calamiteiten in de zorg van belang, bijvoorbeeld ter afsluiting van het leed van de nabestaanden. Anderzijds dient er rekening te worden gehouden met […]

Besturingsmodel zorg

Er is al veel gezegd en geschreven over de organisatiestructuur die het beste de belangen van medisch specialisten en het ziekenhuis op een lijn brengt. Vrijwel alle stakeholders hebben hun ideale verhouding tussen ziekenhuis en specialist met het oog op 2015 in visiedocumenten en positioneringsnota’s naar voren gebracht. De ziekenhuizen beschouwen 2013 als oriëntatieperiode om […]

Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB)

De invoering van integrale bekostiging in 2015 heeft behoorlijk wat teweeg gebracht. Voor medisch specialisten en zorgprofessionals waren er veel vragen. Zou de maatschap en de fiscale voordelen echt verdwijnen? Er werden verscheidene nieuwe besturingsmodellen aangedragen. Inmiddels zijn er al heel wat ervaringen met het nieuwe Medisch Specialistisch Bedrijf wat voor velen de maatschap heeft opgevolgd. Vraag […]

Alternatieven huidige maatschap medisch specialisten

Wilt u advies over uw medische praktijk? Stel uw vraag dan hier , geheel vrijblijvend uiteraard! De hoeveelheid vrijgevestigd medisch specialisten verschilt per ziekenhuis en specialisme. Binnen bepaalde specialismen bevinden zich van oudsher relatief veel vrijgevestigd medisch specialisten, zoals bij cardiologie en orthopedie. Vrijgevestigd vs. Loondienst De verhouding vrijgevestigd-loondienst is de afgelopen jaren bij zowel de […]

Goodwill en het Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Goodwill die wordt betaald bij intreding in de maatschap medisch specialisten roept veel vragen op. Meerdere keren zijn deze voorgelegd aan het rechtsorgaan van de medische wereld: het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. In het onderstaande komen twee belangrijke vragen aan bod. Ten eerste, kan een vertrekkend vrijgevestigd specialist bij gebrek aan opvolging een vergoeding van de waarde van […]

Alles over Goodwill en de Medisch Specialist

Stel vrijblijvend een vraag over goodwill [gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]   Goodwill en de medisch specialist Op 1 januari 2015 stonden enkele grote veranderingen in de zorg aangekondigd. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is vastgelegd dat het honorarium van de vrijgevestigd medisch specialist onderdeel wordt van het ziekenhuisbudget. Het ziekenhuis declareert vervolgens een […]

Medisch Specialisten als Financier van het Ziekenhuis

De medisch specialisten van de Noordwest Ziekenhuisgroep gaan zelf een verbouwing/uitbreiding van het ziekenhuis financieren. De bedoeling is dat medisch specialisten vaker de rol van financierder op zich gaan nemen. Bijvoorbeeld bij een verbouwing of uitbreiding van het ziekenhuis. Vroeger werd dit uitsluitend door het ziekenhuis gedaan. Meer ondernemen De specialisten worden sinds vorig jaar geacht meer te […]