Huurrecht

Screen Shot 2016-04-05 at 16.43.05Het Nederlandse huurrecht staat in het teken van de balans tussen de rechten van de huurder en verhuurder. De afhankelijke positie die inherent is aan het huren heeft ertoe geleid dat de wetgever de huurder op velerlei wijzen heeft getracht te beschermen. Echter, zoals wel vaker het geval is, blijkt de praktijk niet altijd in overeenstemming met de theorie. Zeker waar het een langdurige overeenkomst betreft, zoals een huurovereenkomst over het algemeen is, gaat een goede relatie met de verhuurder soms boven het uitoefenen van je rechten als huurder. Desalniettemin is het huurrecht en de daarin gelegen rechten en plichten van groot belang voor iedereen die een ruimte of woning (ver)huurt.  

Lees hieronder al onze artikelen over huurrecht. Heeft u verdere vragen over huurrecht, neem dan contact met onze juristen op.