Privaatrecht

burgerlijk wetboek privaatrechtHet privaatrecht regelt de onderlinge juridische verhoudingen tussen personen en rechtspersonen. Belangrijke privaatrechtelijke onderwerpen zijn het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Tegenover het privaatrecht staat het publiekrecht, wat de relatie tussen (rechts)persoon en staat behandelt. Hieronder valt o.a. het strafrecht. De kern van het Nederlandse privaatrecht is terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Hier staan algemene beginselen in (o.a. pacta sunt servanda), maar ook specifieke regelingen over bijvoorbeeld de huurovereenkomst.

Lees hieronder eerder gepubliceerde artikelen over het privaatrecht of stel een vraag aan onze juristen.

   
1 2