Eigen Artikel in Auteurswet voor Johan Cruijff?

Vergoedingsrecht voor gebruik

Oefeninterland_Nederland_tegen_Argentinie_4-1;_nr._6,_7_Cruyff,_kopDe Leidse hoogleraar Intellectuele eigendomsrecht Dirk Visser stelt voor dat Johan Cruijff een eigen artikel krijgt in de Nederlandse Auteurswet.
Iedere vorm van commercieel gebruik van de naam of portret van de beste voetballer uit de Nederlandse geschiedenis zou de Johan Cruijf Foundation recht op een vergoeding moeten geven.

Dirk Visser licht zijn voorstel toe op het het forum van IEFnl: ‘De betekenis van Johan Cruijff voor Nederland is gigantisch. Hij is de bekendste Nederlander. Uiteraard dient de naam van de Amsterdam Arena snel te worden veranderd in Johan Cruijff Arena. Ook Cruijff’s betekenis voor het Nederlandse portretrecht is groot. Door hem is het recht op een redelijke vergoeding voor commercieel gebruik deels in de plaats gekomen voor een vage verbodsmogelijkheid.’ 

Met dat laatste doelt Visser op het arrest Cruijff/Tirion van de Hoge Raad uit 2013. Hierin bepaalde de Hoge Raad dat het redelijke belang van iemand met een zogenaamde verzilverbare populariteit (zoals Cruijff dat ongetwijfeld had) zich er tegen kan verzetten dat tot publicatie wordt overgegaan zonder dat aan hem een passende vergoeding wordt aangeboden.

Engelsen als inspiratie

Visser is geïnspireerd door een soortgelijk voorbeeld uit de Engelse auteurswet, dat al veelvuldig in de praktijk gebruikt wordt. In de Engelse wet is het zo dat een kinderziekenhuis een eeuwigdurend recht heeft op de royalty’s voor het gebruik van het toneelstuk Peter Pan. Kortom: telkens dat de afbeelding van P. Pan commercieel wordt gebruikt, profiteert het Hospital for Sick Children in Londen daar financieel van.

Als wettekst stelt Visser het volgende voor: ‘Voor iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het portret of de naam van Johan Cruijff  is een redelijke vergoeding verschuldigd aan de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam’.

Vernieuwd voorstel wettekst

De lezers van het IE forum pakten de boodschap van Visser vol enthousiasme op en pasten de tekst de wetswijzing aan en vulden deze aan waar dit nodig werd geacht.

a. Artikel 14 wordt vernummerd tot artikel 13b.

b. Voor artikel 15 wordt een nieuw artikel 14 ingevoegd dat als volgt luidt: “Onverminderd de rechten van de nabestaanden als bedoeld in artikel 25a en onverminderd de rechten van derden, is voor iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het werk, het portret of de naam van Johan Cruijff een redelijke vergoeding verschuldigd aan de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam. Voor het gebruik van het werk, het portret of de naam van Johan Cruijff  als onderscheidingsteken is toestemming nodig van de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam”.

Of de wet er ooit gaat komen is nog maar de vraag. Uw steun kunt u kenbaar maken door de initiatiefnemer te mailen via dirk.visser@ipmc.nl.

Posted in Intellectueel eigendomsrecht, Juridisch Nieuws, Privaatrecht and tagged , , .

Milan van Boheemen

Ervaring en interesse in zowel recht als internet heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot het oprichten van Legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *