Recht op Advocaat bij het Verhoor, Feit of Fictie?

Wetswijziging

Vanaf vandaag, 1 maart 2016, zijn politiebeambten verplicht een aangehouden verdachten te wijzen op het recht op bijstand tijdens zijn of haar verhoor. Tot nu toe was er alleen een recht op consultatiebijstand. Dit houdt in dat de  aangehouden verdachte voorafgaand aan het verhoor het recht heeft een raadsman te raadplegen. De Hoge Raad oordeelde op 22 december 2015 dat er niet langer kan worden volstaan met het recht op consultatiebijstand en dat, om het recht op een eerlijk proces van de verdachte te beschermen, de advocaat ook tijdens het verhoor zou moeten worden toegestaan om aanwezig te zijn.

VerhoorkamerHelaas lijkt hiermee de kous nog niet af. Waar in Amerikaanse films en tv-series de advocaat regelmatig voor zijn cliënt spreekt om te voorkomen dat deze zich nog verdachter maakt, lijkt deze rol voor de Nederlandse strafpleiter (nog) niet te zijn weggelegd. Het Openbaar Ministerie eist namelijk van de advocaten dat zij zich tijdens het verhoor afzijdig houden. Ze worden geacht hun mond te houden als hun cliënt wordt ondervraagd door de opsporingsambtenaren. Deze regel is op z’n best curieus en op z’n slechts een ondermijning van de uitspraak van de Hoge Raad. Het argument dat opsporingsambtenaren minder snel geneigd zijn zich schuldig te maken aan intimiderende technieken in het bijzijn van een advocaat wordt gezien als rechtvaardiging voor de ‘zwijgplicht’ van de advocaat tijdens het verhoor. Maar naast het aanwezig zijn bestaat bijstaan van een cliënt ook uit het actief kunnen participeren in een verhoor, teneinde een cliënt zo  goed mogelijk te kunnen begeleiden in het strafproces. De regels van het OM stuiten om deze reden dan ook op veel protest onder de strafjuristen, dit protest uit zich in het noorden des lands in een boycot van verhoorkamers door strafrechtadvocaten. De uitspraak in een aangespannen kort geding moet uitwijzen of het ‘met de knietjes over elkaar en de handjes gevouwen’ voldoende is om het recht van verdachten op een eerlijk proces te beschermen.

Stel een vraag

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]

Posted in Mensenrecht, Strafrecht and tagged , , , , , .

Milan van Boheemen

Ervaring en interesse in zowel recht als internet heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot het oprichten van Legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *