Hoge Raad: Verschoningsrecht advocaat niet absoluut

Advocate verdacht

hoge raadAnnette Mak, als vennoot actief bij advocatenkantoor Schenkeveld te Alkmaar, wordt onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen, valsheid in geschrifte en oplichting.
Zij zou, volgens het Openbaar Ministerie, deel hebben genomen aan de criminele organisatie van de broers Michel en Maurice G. die samen met hun zakenpartner Stijn F. illegale goksites zouden hebben geëxploiteerd. Mak spreekt deze beschuldigingen tegen en beweert dat ze slechts haar werk als advocaat zou hebben gedaan.

Geen verschoningsrecht

Het Openbaar Ministerie heeft in kader van het strafrechtelijke onderzoek vertrouwelijke documenten in beslag genomen bij het kantoor waar Mak aan verbonden was. De verdachte was echter de mening toegedaan dat dit een inbreuk was op het verschoningsrecht dat zij als advocaat zou genieten en legde de zaak bij de Hoge Raad voor.  De Hoge Raad oordeelt echter dat, hoewel de rechtbank niet alles toereikend heeft gemotiveerd, de inbeslagname van de stukken niet tot cassatie hoeft te leiden.

Er is volgens de Hoge Raad sprake van uitzonderlijke omstandigheden vanwege de ernstige strafbare feiten waarvan de advocate verdacht wordt. Hierom prevaleert het belang van de waarheid boven het verschoningsrecht die de verdachte als advocate zou genieten. Mak heeft volgens het HR dan ook ‘geen rechtens te respecteren belang heeft bij vernietiging van de bestreden beschikking en terug- of verwijzing van de zaak voor een nieuwe behandeling’.
Ook geniet het advocatenkantoor waaraan Mak verbonden is geen afgeleid verschoningsrecht, oordeelt ‘s lands hoogste rechtsorgaan.

via: Advocatie.nl

Posted in Advocaat, Juridisch Nieuws, Strafrecht and tagged , .

Milan van Boheemen

Ervaring en interesse in zowel recht als internet heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot het oprichten van Legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *