Ken je rechten als huurder: Huurbescherming

Heeft u vragen over huur(bescherming)? Stel deze dan hier, geheel vrijblijvend uiteraard! 

Wat is huurbescherming?

Huurbescherming houdt in dat de verhuurder niet zomaar de huur kan opzeggen. Als een verhuurder eenzijdig de huur opzegt maar de huurder niet instemt met de opzegging  blijft de huurovereenkomst door middel van huurbescherming in stand. Slechts met toestemming van de rechter kan de verhuurder dan rechtsgeldig de huurovereekomst doen eindigen. De rechter kan deze toestemming geven indien er van een van de wettelijke opzeggingsgronden sprake is.

Heeft u recht op huurbescherming? 11478016253_13589f86e2

In de volgende gevallen heeft u recht op huurbescherming

  • Huurt u een huis, appartement of kamer? Dan heeft u huurbescherming Dit geldt ook voor huurders met een geliberaliseerd huurcontract.
  • Een mondelinge afspraak is ook geldig, dus ook huurders zonder schriftelijk huurcontract hebben huurbescherming. Let wel, het bewijzen van de overeenkomst brengt logischerwijs wat meer problemen met zich mee.
  • Medehuurders, medebewoners en onderhuurders hebben ook huurbescherming.
  • Er gelden speciale regels voor hospitakamers, studenten en voor tijdelijke huur. De verhuurder kan dan soms makkelijker opzeggen.

Geen huurbescherming:

  • Bewoners van woonboten, winkelwoningen, dienstwoningen en recreatiewoningen hebben geen huurbescherming.

Wanneer mag de verhuurder de huur wel opzeggen?

Ook als u in principe recht heeft op huurbescherming, mag de verhuurder in sommige gevallen de huur opzeggen. De redenen voor opzegging zijn wettelijk bepaald. De huurder mag de huur opzeggen als er sprake is van:

  • Wanprestatie: als u zich niet als een goed huurder gedraagt, is het de huurder toegestaan de huur van de woning op te zeggen. Van wanprestatie is bijvoorbeeld sprake als u een betalingsachterstand heeft of omdat u voor ernstige overlast zorgt.
  • Dringend eigen gebruik: als de verhuurder de woning zelf dringend nodig heeft kan hij de huur opzeggen.
  • Voorstel voor nieuw huurcontract: als de de verhuurder een redelijk voorstel doet om het huurcontract te veranderen en u stemt daar niet mee in? Dan mag hij de huur opzeggen.

Neem contact op

Heeft u vragen over u rechten en plichten als (ver)huurder, neem dan nu contact op via onderstaand formulier

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]]

bron (rijksoverheid.nl)

Posted in Huurrecht, Privaatrecht and tagged , , .

Milan van Boheemen

Ervaring en interesse in zowel recht als internet heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot het oprichten van Legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *