Kosten van Rechtsbijstand door Advocaat of Mediator

Aan juridisch advies of bijstand door een advocaat of mediator kosten verbonden. Wel kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation. Het besluit tot toekenning van gesubsidieerde rechtsbijstand noemen we toevoeging.

Gesubsidieerde rechtsbijstand voorwaarden

Om een beroep te kunnen doen op gesubsidieerde rechtsbijstand dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen

1. Niet een te hoog inkomen 

Bij het inkomen wordt gekeken naar uw inkomen in het peiljaar. Dat is uw inkomen twee jaar voor het huidige jaar. Het inkomen mag in het peiljaar niet hoger hebben gelegen dan 26.000 euro voor alleenstaanden en 36.800 euro voor gehuwden, samenwonenden of een eenoudergezin met minderjarig kind.

2. Niet een te hoog vermogen

Hierbij wordt gekeken of uw vermogen (o.a. spaargeld, beleggingen, tweede huis) hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Voor 2016 wordt gekeken naar peiljaar 2014. In 2016 mag uw vermogen niet hoger zijn dan 21.139 euro om in aanmerking te komen.

3. Niet een te hoge financiële opbrengst van de zaak in kwestie

Na afloop van de zaak kijkt de Raad voor de Rechtsbijstand hoe hoog de financiële opbrengst van de zaak voor u is. Als dit de norm overschrijdt wordt de toevoeging ingetrokken en moet u alsnog de gesubsidieerde kosten van advocaat of mediator terugbetalen. Dit wordt een resultaatsbeoordeling genoemd.

Een voorbeeld van de Raad voor Rechtsbijstand in geval van echtscheiding en koopwoning:

Eén partij wordt uitgekocht. Hoe kan de resultaatbeoordeling dan plaats vinden? Na echtscheiding blijft de man wonen in de voormalig echtelijke woning en koopt de vrouw uit voor een bedrag van € 40.000 (dit ligt boven het heffingvrij vermogen). Mevrouw gaat woonruimte huren of koopt een andere woning. Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand De man houdt in dit geval de toevoeging, omdat de eigen woning in box 1 valt en in box 1 alleen het inkomen wordt getoetst. De vrouw heeft vermogen boven de norm ontvangen en haar toevoeging wordt daarom ingetrokken.

4. U moet een goede reden kunnen aandragen voor uw subsidieverzoek

Een logische voorwaarde, niettemin door veel aanvragers over het hoofd gezien. Als u het probleem zelf kunt oplossen zonder juridische bijstand of wanneer uw financiële belang bij de zaak te klein is, kan uw verzoek voor gesubsidieerde rechtsbijstand worden afgewezen.

Eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand

Als uw inkomen niet boven de 26.000 euro ligt (én u aan de overige normen voldoet), geldt wel een eigen bijdrage voor de gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation.

Alleenstaand Normen 2016 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400 € 196 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 360 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 514 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 669 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 823 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

Onder andere voor familierecht en mediation gelden afwijkende normen voor de eigen bijdrage. In een aantal gevallen geldt geen eigen bijdrage. Onder andere voor slachtoffers van zeden- of geweldsdelicten en bij last tot toevoeging. Bekijk hier alle gevallen waarin geen eigen bijdrage geldt.

Het is overigens te verwachten dat er veranderingen gaan plaatsvinden in de gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid wilt de kosten beperken heeft hiervoor onderzoek laten instellen.

Griffierechten kosten

Overigens valt de betaling van griffierechten (kosten voor het starten van een rechtelijke procedure) niet onder de gesubsidieerde rechtsbijstand. Griffierechten worden alleen betaald bij civiele en bestuursrechtelijke procedures. De hoogte van de te betalen griffierechten hangen af van uw inkomen, de zaak en of u een particulier of rechtspersoon bent. U wilt bijvoorbeeld een vordering van onder de 100.000 euro bij de civiele rechter afdwingen. Dat kost voor natuurlijke personen in 2016 dan 885 euro aan griffierechten. Een overzicht van griffierechten kunt u hier vinden. In bepaalde gevallen kan er om vermindering van de griffierechten worden gevraagd. Uw advocaat of mediator kan dit voor u regelen.

Geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand

Wanneer u geen recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand zult u zelf de kosten van een advocaat of mediator moeten betalen. Daarnaast moet u, indien u naar de rechter gaat, de administratiekosten voor de rechtbanken en procedure (griffierechten) betalen.

Advocaten en mediators bepalen hun eigen tarieven. Hierover valt in veel gevallen te onderhandelen met de advocaat of mediator. Advocaten werken veelal met een uurtarief, maar het is niet ongebruikelijk een vaste prijs af te spreken.

hammer-719066_960_720Wat kost een advocaat?

De totale kosten worden over het algemeen berekend aan de hand van het uurtarief en het aantal gewerkte uren van de advocaat. Als er meerdere advocaten met uw zaak bezig zijn geweest, kan het uurtarief verschillen.

Uurtarief advocaat

Een advocaat kost vrijwel altijd tussen de 100 en 500 euro per uur. De tarieven lopen dus nogal sterk uiteen.

Het tarief van de advocaat wordt bepaald door o.a.:

  1. De specialisatie
  2. De termijn waarop de advocaat nodig is
  3. De ervaring
  4. De aard en het belang van de zaak

Afspraken over resultaat

Vaak worden er afspraken gemaakt over een aangepast tarief wanneer de doelstelling van de zaak wel of niet wordt behaald. Wordt het gewenste resultaat dus niet behaald, dan dient u de advocaat uiteraard nog wel te betalen, maar tegen een gereduceerd bedrag. Maak hier afspraken over.

Vaste prijs

Het is vrij gebruikelijk een vaste prijs met de advocaat af te spreken. Wanneer de uurtarieven in de honderden euro’s lopen is het een geruststellende gedachte dat de fee niet onbeperkt kan oplopen. Het nadeel kan zijn (maar hier mag eigenlijk geen sprake van zijn) dat de advocaat na een bepaald moment niet meer volledig gemotiveerd is.

De Nederlandse Orde van Advocaten adviseert alvorens met een advocaat in zee te gaan, het volgende te doen:

Vraag uw advocaat naar zijn tarieven en of hij bereid is een vaste prijs af te spreken voor de hele zaak. Vraag ook naar overige kosten van de juridische procedure, bijvoorbeeld de griffierechten. Vraag om een toelichting en een schriftelijke bevestiging van hoe hij kosten in rekening brengt. U kunt bijvoorbeeld maandelijks een uren-en kostenoverzicht van uw advocaat vragen. Zo houdt u goed zicht op uw uitgaven.

 

Variabel bedrag

Een variabel bedrag is niet gangbaar voor particulieren maar wel voor ondernemers. Denk aan een bedrijf dat gedurende het jaar veel niet-betalende klanten heeft, waarbij geïncasseerd dient te worden. Op dat moment kan de uitkering van een percentage van het geïncasseerde bedrag aan de innende advocaat een geschikte oplossing zijn.

Abonnementen & Jaarcontracten

In het veranderende juridische landschap zijn ook steeds vaker een soort ‘advocaat-abonnementen’ te zien. Een onderneming die verwacht meermaals in het jaar bijstand van een advocaat nodig te hebben, kan bijvoorbeeld middels een jaarcontract de advocaat aan zich binden. Ook voor het opstellen van juridische producten (denk aan algemene voorwaarden en contracten) en simpel juridisch advies worden ondernemers steeds vaker geholpen via abonnementsdiensten.

No Cure No Pay

Een ‘No Cure No Pay’ afspraak (alleen betalen bij succes) is in Nederland in beginsel niet toegestaan. Alleen in het geval van zaken over letselschade en overlijdensschade mag hier sinds kort mee worden geëxperimenteerd.

Andere mogelijkheden

Verder zijn er allerlei andere mogelijkheden en combinaties van bovenstaande betaalmogelijkheden mogelijk. Denk aan de “capped fee” waarbij er een uurtarief wordt gerekend tot een bepaald plafond. Zo weet u zeker dat u niet boven een X bedrag uitkomt, maar heeft u eventueel het voordeel minder te betalen als alles sneller gaat.

Bij variaties op bovenstaande factureringsmogelijkheden moet de advocaat er wel op letten dat deze niet ingaan tegen de beroepsregels voor advocaten.

Wat kost een mediator?

Mediation is een populair alternatief voor een gerechtelijke procedure. Bijvoorbeeld in het geval van echtscheidingen. Een mediator kost gemiddeld 150 euro per uur. In de regel is dit goedkoper dan het inschakelen van een advocaat. Daarnaast bespaart u met mediation de administratieve kosten van een gerechtelijke procedure (griffierechten).

Het is gebruikelijk dat beide partijen de helft van de kosten van de mediator op zich nemen. Mocht u het bedrag voor de mediator niet kunnen betalen, dan kan de Raad voor de Rechtsbijstand u verlichting bieden. U betaalt wel sowieso 50 euro eigen bijdrage. De voorwaarden voor gesubsidieerde mediation kunt u hier vinden.

Related Posts

Leave a reply


×