Medisch Specialisten als Financier van het Ziekenhuis

De medisch specialisten van de Noordwest Ziekenhuisgroep gaan zelf een verbouwing/uitbreiding van het ziekenhuis financieren.

De bedoeling is dat medisch specialisten vaker de rol van financierder op zich gaan nemen. Bijvoorbeeld bij een verbouwing of uitbreiding van het ziekenhuis. Vroeger werd dit uitsluitend door het ziekenhuis gedaan.

Meer ondernemennoordwest ziekenhuisgroep

De specialisten worden sinds vorig jaar geacht meer te investeren en daadwerkelijk te ondernemer om vrijgevestigd te blijven (d.w.z. bepaalde fiscale voordelen te behouden). Minister Schippers had als herinrichting van het stelsel voor ogen het afschaffen van fiscale voordelen van de Medisch Specialisten en een massale gang naar loondienst. Ook het ministerie van Financiën vond een loondienst-scenario wenselijker, maar in de praktijk bleven de meeste vrijgevestigd specialisten vasthouden aan hun positie  Hoewel een gang van specialisten naar loondienst in haar ogen en die van het ministerie van Financiën wenselijk was geweest.

Meerdere MSB’s

De medisch specialisten die de investering doen zijn sinds vorig jaar verenigd in een Medisch Specialistisch Bedrijf. Het voordeel bij de Noordwest Groep is dat alle specialisten gezamenlijk in één MSB zijn verenigd en niet, zoals bij veel grotere ziekenhuizen het geval is, in meerdere MSB’s versplinterd zijn.

Tegen het Financieel Dagblad zegt de algemeen directeur van het MSB van het ziekenhuis hierover:

‘Het overleg met het ziekenhuisbestuur en tussen artsen gaat een stuk makkelijker als er één aanspreekpunt is. Met meerdere msb’s was dit waarschijnlijk niet gelukt.’

Trend of incident?

Het is maar de vraag of een dergelijke investering vanuit een MSB ook daadwerkelijk in meerdere ziekenhuizen gaat voorkomen. Medisch specialisten die geld lenen aan het ziekenhuisbestuur voor een uitbreiding wordt wel al vaker waargenomen. Echter, daar is nauwelijks sprake van ondernemersrisico. Aan de andere kant zijn veel MSB’s nog erg jong, bestaan ze uit vele specialisten met verschillende meningen en kan het dus even duren voordat deze bedrijven volwassen genoeg zijn om grotere besluiten te nemen.

Uiteindelijk moet wel bekeken worden of er vanuit de MSB’s voldoende ondernemingsdrang bestaat. Zo niet, dan moet er wellicht worden gedacht aan het participatiemodel waarbij de specialisten daadwerkelijk participeren in het ziekenhuis. Dit is onder andere bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk gebeurt.

Of wordt het op lange termijn toch terug naar het loondienstmodel?

Posted in Gezondheidsrecht, Ondernemingsrecht and tagged , .

Thomas Jaques

Jurist privaatrecht, gezondheidsrecht. Mede-oprichter legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *