Veel DGA’s twijfelen wat ze met hun pensioen gaan doen

Een kwart van de directeur groot aandeelhouders (dga’s) weet niet wat ze met hun bestaande pensioen in eigen beheer (PEB) gaan doen nu de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is aangenomen, en zeer waarschijnlijk per 1 april 2017 ingaat. Dit blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO MeesPierson onder 400 dga’s naar het PEB.

De 1e Kamer heeft het wetsvoorstel waarin geregeld is dat het Pensioen in eigen beheer een zachte dood moet sterven aangenomen. Zeer waarschijnlijk treedt per 1 april 2017 de wet in werking. Iedere directeur groot aandeelhouder die een pensioen bij de eigen BV of NV heeft, dat niet of gedeeltelijk verzekerd is bij een verzekeringsmaatschappij,  zal moeten nadenken over wat dat nu voor hem of haar betekent.

De belangrijkste gevolgen  van de nieuwe wet:

Vanaf 1 juli 2017 mag er geen pensioen in eigen beheer meer worden opgebouwd. Anders gezegd een directeur groot aandeelhouder die vanaf 1 juli 2017 nog pensioen wil opbouwen zal dit bij een verzekeringsmaatschappij moeten doen.

Zoals gezegd, het opbouwen van pensioen bij de eigen BV of NV dient op zijn laatst per 30 juni 2017 gestopt te zijn. Dit stoppen dient vastgelegd te zijn in notulen van de vergadering van aandeelhouders en een tenminste voor gezien getekende brief aan de pensioengerechtigde, met de mededeling dat de opbouw in eigen beheer is gestopt.

 Klik hier om gratis standaard notulen en standaard brief aan te vragen!

Uw opties:

Let op: de financiële gevolgen verschillen per optie aanzienlijk

Laat het pensioen zoals het is.

Er wordt geen nieuw pensioen opgebouwd. U kijkt wel of het pensioen wat u betreft bij de goede pensioen uitvoerder is ondergebracht (inclusief het eventueel naar de eigen BV verplaatsen van het bij de verzekeraar opgebouwde pensioen)

Oudedagsverplichting

U zet - na 1 april 2017 - uw pensioen om in een Oudedagsverplichting; de uitkering dan fors lager wordt dan de pensioenuitkering. Let op: de (ex) partner moet toestemming geven voor zowel omzetten in Oudedagsverplichting als afkoop, op straffe van hoge boetes van de fiscus.

Afkopen

U koopt - na 1 april 2017 - uw pensioen af. Afkoop van het pensioen kan met korting. Bij afkoop in 2017 krijgt u een korting van 34,5%. Koopt u af in 2018 bedraagt de korting 25% en in 2019 is die nog maar 19,5%. De korting wordt berekend over de fiscale waarde van uw pensioen per 31 december 2015. De afkoopwaarde bij een niet ingegaan pensioen is per 1 april 2017 altijd hoger, dus u krijgt feitelijk minder korting!

Pensioen gedeeltelijk verzekerd?

U heeft tot 1 juli de tijd om een gedeeltelijk bij een verzekeraar ondergebracht pensioen naar de eigen BV te halen. daarna kunt u het afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting, of gewoon door laten lopen als een pensioen in eigen beheer.

Vragen:

 

Hoe moet om gegaan worden met de (ex-) partner?

Klik hier

 

 

Is omzetting in een Oudedagsverplichting wel zo voordelig?

Klik hier

 

 

Is afkopen voordeliger?

Klik hier

 

 

Pensioen en het pensioenkapitaal

Klik hier

 

 

Veelgestelde Vragen

Klik hier

 

Vragen over uw pensioen?

Neem direct vrijblijvend contact op

Prijzen

Kosten voor advies

 
Eerste gesprek over mogelijkhedenGratis
Berekening wel/geen afkoop pensioen, wel/geen omzetting naar Oudedags Verplichting:Vanaf €350,00.Indien geen actuariële berekening aanwezig vanaf €  550,00

Kosten actuariële berekeningen

 
Eenmalig opzet (mits alle benodigde gegevens voorhanden)*€150,00

Pensioenreserve en afkoopwaarde

 
Jaarlijks abonnement Pensioen berekening (ongewijzigde situatie)€ 150,00
Jaarlijks abonnement Oudedags Verplichting berekening (ongewijzigde situatie)
 
€ 150,00

* Plus € 75,00 per berekening  per gewenste datum (bijvoorbeeld afkoopdatum, einde boekjaar, pensioen ingangsdatum, pro forma VPS berekening) uitgaande van ongewijzigde situatie en tegelijk gemaakt.