Rechtsbijstand onder druk

Herziening rechtsbijstand

Voorgestelde bezuinigingen op het gebied van de rechtsbijstand dreigen toegang tot adequate rechtshulp moeilijker te maken, aldus de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Deze conclusie trekt het NOvA naar aanleiding van de kabinetsreactie ‘Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand’.

De beperking van het aantal jaarlijkse declaraties is voor de NOVA het meest problematisch. Advocaten krijgen per zaak een aantal punten. Momenteel is het voor advocaten mogelijk om jaarlijks 2000 punten aan rechtsbijstandzaken kunnen declareren.
In het nieuwe systeem zouden advocaten slechts 900 punten kunnen declareren per jaar. Dit zou tot gevolg hebben dat een advocaat minder dan de helft van het aantal zaken kan aannemen dan in het huidige stelsel. Volgens de NOVA komt hierdoor de vrije advocatenkeuze in het gedrang.

Gespecialiseerde rechtshulp

Het wordt voor rechtzoekenden lastiger om advocaten de juiste advocaat te vinden. Door de inperking van het aantal punten die een advocaat jaarlijks kan declareren, zal een rechtzoekende naar alle waarschijnlijkheid vaker te horen krijgen dat de gewenste advocaat reeds aan zijn jaarlijks limiet zit.
Bovendien oppert algemeen deken van de NOvA Bart van Tongeren dat de voorgenomen urengrens het einde betekent voor gespecialiseerde sociaal advocaten die juist de meest kwetsbare rechtzoekenden helpen.
Dit omdat de advocaten in het asiel-, straf- en psychiatrisch patiëntenrecht voor het overgrote deel afhankelijk zijn van gesubsidieerde rechtshulp, hun cliënten zijn doorgaans niet draagkrachtig genoeg om zelf de kosten te betalen.
Als deze advocaten jaarlijks minder dan de helft van de punten kunnen declareren, moeten zij noodgedwongen betalende zaken aannemen om hun inkomen aan te vullen.

Betrokken partijen spreken morgen over de plannen in de Tweede Kamer.

 

Related Posts

Leave a reply


×