Rechtsvormen: De Voordelen en Nadelen Opgesomd

a
Een juiste rechtsvorm voor uw onderneming kiezen is een van de belangrijkste beslissingen die elke startende ondernemer moet maken. Om u hierbij te helpen hebben wij de voor- en nadelen van de verschillende ondernemingsvormen hieronder opgesomd.

Wilt u advies op maat over uw onderneming, neem dan hier contact met ons op. Geheel vrijblijvend uiteraard!

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Voordelen

LAAGDREMPELIG: Inschrijven bij de KvK is goedkoop (€50,-) en er wordt geen startkapitaal vereist

FLEXIBEL: Makkelijk om met meerdere vennoten een onderneming te starten door middel van het opstellen van een vormvrij vennootschapscontract

FISCALE VOORDELEN: Onder meer in de vorm van belastingaftrek door middel van zelfstandigenaftrek, startersaftrek, mkb-vrijstelling en kleine-ondernemersregeling

Nadelen

AANSPRAKELIJKHEID:  Iedere vennoot is met zijn privévermogen aansprakelijk voor schulden van de VOF, ongeacht of de schulden door deze vennoot zijn veroorzaakt.

MAATSCHAP

Voordelen

ZELSTANDIGHEID: U kunt uw beroep binnen een maatschap met grote mate van zelfstandigheid blijven uitoefenen, zeker als het een zogenaamde kostenmaatschap betreft. 

EENVOUDIG: Het is erg simpel om een maatschap op te richten, er kan worden volstaan met een inschrijving in het Handelsregister. Let wel, wij raden u ten zeerste aan tevens een maatschapsovereenkomst op te (laten) stellen.

EVENREDIGE AANSPRAKELIJKHEID: Alle maten kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor een evenredig deel van de onderneming. 

Nadelen

AANSPRAKELIJKHEID: Een maat van een maatschap is bij schulden tevens privé aansprakelijk. Indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd kan het vermogen van uw partner worden aangesproken. 

BINDENDE AFSPRAKEN: U dient zich (doorgaans) zich ten alle tijden te houden aan de afspraken die u met uw maten heeft gemaakt. 

 

 

BESLOTEN VENNOOTSCHAP (BV)

Voordelen

AANSPRAKELIJKHEID: Het grootste voordeel van een BV is dat uw privé-vermogen niet aangesproken kan worden voor het voldoen van zakelijke schulden, dit in tegenstelling tot veel andere rechtsvormen waar wel privé kan worden opgedraaid voor zakelijke schulden

Nadelen

FISCAAL: Indien de nettowinst minder dan €100.000,- bedraagt, wordt er bij een BV meer belasting betaald dan bij een eenmanszaak.

ADMINISTRATIE: Er wordt van een besloten vennootschap meer administratie verwacht dan bij andere ondernemingsvormen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen en deponeren van jaarstukken.

 

EENMANSZAAK

Voordelen

EENVOUD: Het oprichten van een eenmanszaak is heel makkelijk. Er is maar één persoon eigenaar, er hoeft dus niets op papier gezet te worden over de verantwoordelijkheden en verdelingen.

FISCALE VOORDELEN: Er zijn aftrekposten voor zelfstandig ondernemers. De belangrijkste is de ondernemersaftrek of zelfstandigenaftrek, deze kan oplopen tot zo’n 10.000 euro per jaar.
GEEN INMENGING U hoeft geen verantwoording aan anderen af te leggen. U bent dus echt eigen baas.

Nadelen

AANSPRAKELIJKHEID: Als eigenaar van een eenmanszaak bent u privé aansprakelijk voor alle zaken van het bedrijf. Indien u een risicovolle onderneming wilt oprichten is het wellicht verstandiger om na te denken over het oprichten van een BV, dit is een rechtsvorm waarbij in principe het bedrijf verantwoordelijk is en niet de eigenaar.

INVESTERINGEN: Het kan lastig zijn om investeerders te vinden voor een eenmanszaak. Bij een eenmanszaak moeten investeerders een bedrag uitlenen, terwijl ze bij een BV een minderheidsbelang in aandelen ontvangen. Ook leningen bij een bank zijn lastiger te verkrijgen dan wanneer het bedrijf een BV is.

HOGERE BELASTING DAN VOF: Je betaalt een hogere belasting over je winst dan wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft als vennootschap.

COÖPERATIE

Voordelen

EIGEN INVULLING: Wettelijk is er weinig geregeld omtrent de inhoud van de statuten van een coöperatie. Hierdoor komt er een grote mate van flexibiliteit en zeggenschap toe aan de leden om de onderneming naar hun eigen wens in te richten

AANSPRAKELIJKHEID: Het privé vermogen van de leden is statutair goed te beschermen, er kunnen bij oprichting afspraken worden gemaakt of de leden privé aansprakelijk zijn.

TOETREDEN: De simpele wijze van toe- en uittreding maakt de coöperatie een goed alternatief voor een maatschap, waar de nadruk ook op onderlinge samenwerking ligt.

Nadelen

OPRICHTEN: Het oprichten van een coöperatie kost doorgaans veel tijd omdat er statuten geschreven dienen te worden.

BESLUITVORMING: Het democratische karakter van de coöperatie draagt bij aan een tragere besluitvorming.

CONTACT

Wilt u weten welke rechtsvorm het beste bij uw onderneming past? Neem dan via onderstaand formulier vrijblijvend contact met ons op:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

Posted in Ondernemingsrecht and tagged , , , , , , .

Milan van Boheemen

Ervaring en interesse in zowel recht als internet heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot het oprichten van Legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *