Ruimere uitleg vrije advocatenkeuze door Europese Hof van Justitie

Vrije advocatenkeuze

European_Court_of_Justice_-_Luxembourg_(1674586821)Het Europese Hof van Justitie heeft vorige week uitspraak gedaan in een zaak die de vrije advocatenkeuze ter discussie stelde. In de antwoord op prejudiciële vragen die waren gesteld door de Hoge Raadbepaalde het Europese Hof van Justitie dat er een ruime uitleg moet worden gegeven aan het recht op vrije advocatenkeuze.

Volgens het HvJ komt een rechtsbijstandverzekerde ook bij een ontslagprocedures bij het UWV en bij bezwaarprocedures in het bestuursrecht de vrijheid toe om zelf een advocaat te kiezen. Deze procedures vallen volgens het HvJ namelijk wel degelijk onder het begrip ‘administratieve procedures’.

Rechtsbijstand verzekerde

In de zaak waarin het Europese Hof om een uitspraak werd verzocht ging het om de vraag of Rechtsbijstandverzekeraar DAS een vrije keuze van een advocaat mocht weigeren bij een slepende ontslagzaak van een verzekerde.

Het Europese Hof van Justitie had reeds in 2013 besloten dat een rechtsbijstand verzekerde recht heeft om zelf een advocaat en/of juridische dienstverlener te kiezen indien het een administratieve of gerechtelijke procedure betreft. Rechtsbijstandverzekeraar DAS paste naar aanleiding van deze uitspraak van het HvJ de polisvoorwaarden aan. DAS bleef echter volhouden dat er in het onderhavige geval, een procedure bij het UWV, geen recht op vrije advocatenkeuze zou zijn. Een procedure bij het UWV zou volgens de rechtsbijstandverzekeraar geen administratieve procedure zijn, en om deze reden zou het recht om zelf een advocaat te kiezen niet van toepassing zijn.

Ruime uitleg HvJ

Het Europese Hof van Justitie zag dit echter anders. Deze pleitte in haar uitspraak voor een ruime uitleg van het begrip ‘administratieve procedure’. Ook procedures bij het UWV zouden hieronder moeten worden geschaard.

In een persbericht laat DAS weten zich niet verder te verzetten tegen de uitspraak van het HvJ. In hetzelfde bericht waarschuwt DAS echter wel voor oplopende kosten van rechtshulp. De toegankelijkheid van het recht zou hierdoor onder druk komen te staan, aldus de verzekeraar.

Contact

Heeft u vragen over ontslagprocedures of vrije advocatenkeuze? Neem dan nu contact met ons op via onderstaand formulier.

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]

Related Posts

Leave a reply


×