Rechtsbijstand onder druk

Herziening rechtsbijstand Voorgestelde bezuinigingen op het gebied van de rechtsbijstand dreigen toegang tot adequate rechtshulp moeilijker te maken, aldus de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Deze conclusie trekt het NOvA naar aanleiding van de kabinetsreactie ‘Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand’. De beperking van het aantal jaarlijkse declaraties is voor […]

Ruimere uitleg vrije advocatenkeuze door Europese Hof van Justitie

Vrije advocatenkeuze Het Europese Hof van Justitie heeft vorige week uitspraak gedaan in een zaak die de vrije advocatenkeuze ter discussie stelde. In de antwoord op prejudiciële vragen die waren gesteld door de Hoge Raadbepaalde het Europese Hof van Justitie dat er een ruime uitleg moet worden gegeven aan het recht op vrije advocatenkeuze. Volgens het […]

Kosten van Rechtsbijstand door Advocaat of Mediator

Aan juridisch advies of bijstand door een advocaat of mediator kosten verbonden. Wel kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation. Het besluit tot toekenning van gesubsidieerde rechtsbijstand noemen we toevoeging. Gesubsidieerde rechtsbijstand voorwaarden Om een beroep te kunnen doen op gesubsidieerde rechtsbijstand dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen 1. Niet […]