Uitspraak in Zaak-Karadzic: 21 jaar na Bosnië

Bijna acht jaar geleden werd Radovan Karadzic gearresteerd in de Servische hoofdstad Belgrado. Hij werd daar op 21 juli 2008 uit een bus gehaald en een paar dagen later op het vliegtuig naar Den Haag gezet. Jarenlang had hij zich in de stad verborgen gehouden, onherkenbaar als natuurgenezer met een enorme baard. Hij leek in niets op de autoritaire politicus die verantwoordelijk wordt gehouden voor vele internationale misdrijven ten tijde van de Joegoslavische burgeroorlog

Joegoslavie Tribunaal

Radovan Karadzic

Radovan Karadzic

De arrestatie van Karadzic was een triomf voor het Joegoslavië Tribunaal, officieel het International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia (ICTY). Karadzic werd, als president van de Servische Republiek, als een van de belangrijkste verdachten gezien van de vreselijke misdrijven die zijn gepleegd in het voormalig Joegoslavië.

Ten tijde van de arrestatie van Karadzic leek het einde nabij voor het ICTY, het internationaal tribunaal in Den Haag leek uit te draaien op een fiasco. Slobodan Milosevic, die als voormalig president van Servië als belangrijkste verdachte werd beschouwd , was tijdens zijn proces overleden en is om deze reden nooit officieel berecht. Zijn naaste vertrouwelingen, politiek leider Karadzic en Generaal Mladic,  waren sinds het einde van de burgeroorlog onvindbaar. Zij werden, naast Milosevic, als belangrijksten verdachten gezien.

Ruim tien jaar na dato leek het dan ook erg onwaarschijnlijk dat het Joegoslavië tribunaal het doel zou bereiken waarvoor zij oorspronkelijk was opgericht, namelijk diegenen die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de meest ernstige internationale misdrijven te berechten.

En toen was daar de arrestatie van Karadzic in juli 2008, waarmee de hoop terugkeerde dat het Joegoslavië tribunaal in elk geval een gedeelte van de gedane belofte zou inlossen. Deze hoop werd nog groter nadat ook Generaal Mladic, die onder andere verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van duizenden moslim-mannen en jongens tijdens de val van Srebrenica, werd gearresteerd in 2011. Het vonnis in zijn proces laat echter nog even op zich wachten, deze wordt in 2017 verwacht.

Karadzic als oorlogsmisdadiger

Anders dan zijn collega Mladic voldoet Rodovan Karadzic niet aan het beeld wat veel mensen hebben van een oorlogsmisdadiger. Tijdens zijn proces blijkt hij beleefd, welbespraakt en respectvol naar de rechters. Dit staat in schril contrast met de houding van generaal Ratco Mladic aanneemt in zijn proces. Waar Karadzic zijn eigen verdediging voert, houdt Mladic al jarenlang zijn mond in de rechtszaal. Terwijl Karadzic zich dikwijls nederig opstelt tegenover de internationale rechters, of dit nou oprecht is of niet, weigert de generaal op te staan als zijn rechters de rechtszaal betreden.

Desalniettemin wordt Karadzic, net als zijn wat onbeschoftere collega, verdacht van oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide. Als hij schuldig wordt bevonden, en daar lijkt het wel op, zal hij hoogstwaarschijnlijk een levenslange opgelegd krijgen.

De uitspraak is vanmiddag om 14:00, live te volgen via de website van het Joegoslavië tribunaal

Posted in Internationaal recht, Juridisch Nieuws, Mensenrecht and tagged , , .

Milan van Boheemen

Ervaring en interesse in zowel recht als internet heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot het oprichten van Legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *