Een vaststellingsovereenkomst, wat moet u weten

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd, is een overeenkomst die werkgever en werknemer aan het einde van het werkverband aangaan. Deze overeenkomst heeft als doel alle voorwaarden van de beëindiging vast te leggen. Deze schriftelijke vastlegging van de ontslagafspraken worden geregeld in het Burgerlijk Wetboek 7, artikel 900 t/m 906.

document-428336_960_720Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Inhoudelijk verschilt elke vaststellingsovereenkomst per geval. Er zijn echter wel onderdelen die in elk van dit soort overeenkomsten dienen te worden opgenomen:

Einddatum

De einddatum van uw dienstverband is van invloed op de startdatum van een eventuele WW-uitkering, houd hier rekening mee

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding is vaak het belangrijkste punt van de vaststellingsovereenkomst van een ontslag.

Eindafrekening

Uitbetaling van opgebouwde vakantiedagen en andere openstaande ‘rekeningen’ zoals aandelen en bonussen

Getuigschrift

De werkgever is wettelijk verplicht om na een ontslag een getuigschrift mee te geven. Deze hoeft echter (helaas) niet positief te zijn!

Concurrentie- en relatiebeding / Geheimhoudingsbeding

Deze bedingen worden in vaststellingsovereenkomsten opgenomen om de concurrentiepositie van de werkgever te beschermen. Zorg altijd dat u goed op de hoogte bent van de inhoud van deze bedingen, om eventuele schending van de voorwaarden te voorkomen.

U kunt hier een geheimhoudingsovereenkomst aanvragen

Finale kwijting

Hierbij wordt afgesproken om verder geen (juridische) stappen meer te ondernemen naar aanleiding van de beëindigen van het werkverband.

Wanneer moet u geen vaststellingsovereenkomst tekenen?

In sommige gevallen kan een werkgever ten onrechte met een vaststellingsovereenkomst op de proppen komen. Denk aan een situatie waarbij een werkgever een langdurig zieke werkgever wil ontslaan, of het dienstverband van een zwangere vrouw op wil zeggen.

In zulke gevallen is het niet verstandig om als werknemer een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Door hiermee akkoord te gaan doet u namelijk afstand van bepaalde rechten.

Neem daarom altijd eerst contact op met een jurist of advocaat voordat u een vaststellingsovereenkomst tekent.

Contact

Heeft u vragen over vaststellingsovereenkomsten? Stel deze vrijblijvend via onderstaand contactformulier.

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]

Posted in Arbeidsrecht, Privaatrecht and tagged , , .

Milan van Boheemen

Ervaring en interesse in zowel recht als internet heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot het oprichten van Legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *