Wat is een Vennootschap Onder Firma (VOF)

De VOF als ondernemingsvorm

Veel startende ondernemingen worden in de vorm van een VOF (vennootschap onder firma) gegoten, niet in de laatste plaats vanwege de flexibiliteit die deze rechtsvorm biedt. Het is bij een VOF namelijk zeer gemakkelijk om tezamen met meerdere ondernemers (vennoten) een gezamenlijk bedrijf (firma) te starten. Anders dan bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap (BV) of Coöperaties is de VOF geen rechtspersoon. Dit heeft onder meer tot gevolg dat alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Qua aansprakelijkheid komt dit dus overeen met de eenmanszaak, echter zijn er in tegenstelling tot de eenmanszaak bij de VOF meerdere eigenaren, die allemaal iets inbrengen in het bedrijf, zoals geld, goederen en/of arbeid.

Voordelen VOF

Laagdrempelig: inschrijven bij de KvK is goedkoop (€50,-) en er wordt geen startkapitaal vereist
Flexibel: Makkelijk om met meerdere vennoten een onderneming te starten door middel van het opstellen van een vormvrij vennootschapscontract
Belastingvoordeel: onder meer in de vorm van belastingaftrek door middel van zelfstandigenaftrek, startersaftrek, mkb-vrijstelling en kleine-ondernemersregeling

Nadelen VOF

Aansprakelijkheid: iedere vennoot is met zijn privévermogen aansprakelijk voor schulden van de VOF, ongeacht of de schulden door deze vennoot zijn veroorzaakt.

Commanditaire vennootschap (CV)

De commanditaire vennootschap (CV) is een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma. In het geval van het commanditaire vennootschap gaat het om een bedrijf waar een zogenaamde stille vennoot bij betrokken is. Een stille vennoot neemt enkel als investeerder deel aan de bedrijfsvoering. De stille vennoot houdt zich echter niet inhoudelijk bezig met de bedrijfsvoering en is ook niet, zoals een normale vennoot, aansprakelijk voor eventuele schulden.

 

Vragen over ondernemingen

Heeft u vragen over de Vennootschap Onder Firma of andere ondernemingsvormen? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op:

[gravityform id="4" title="false" description="false”]

 

Posted in Juridisch Nieuws, Ondernemingsrecht and tagged , , .

Milan van Boheemen

Ervaring en interesse in zowel recht als internet heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot het oprichten van Legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *