De verhaalbaarheid van vorderingen na een positief vonnis

Recht hebben betekent niet recht krijgen

Het is in Nederland helaas zo dat een positief vonnis van de rechter nog niet direct betekent dat de eiser daadwerkelijk de vordering kan innen. Jaarlijks komt het nog duizenden keren voor dat mensen ondanks een vonnis op zak met lege handen achter blijven. Metro publiceerde hier gisteren een artikel over. Hierin werd de situatie van mevrouw Kucharek beschreven, die €17.000,- aan achterstallige huur van de rechter op haar voormalig huurders mocht verhalen. Inmiddels is dit vonnis een jaar geleden uitgesproken en staat mevrouw nog steeds met lege handen. Sterker nog, de gedupeerde is er financieel nog verder op achteruit gegaan. De deurwaarders die ze op de wanbetalers heeft afgestuurd heeft ze, tot nog toe, uit eigen zak moeten betalen. Zolang de wanbetalers niet thuis geven en gewoonweg weigeren te betalen staat mevrouw Kucharek machteloos.

Het bovenstaande illustreert een gegeven van de Nederlandse rechtsstaat dat voor velen maar moeilijk te verkroppen is, namelijk het gegeven dat als iemand recht op iets heeft het helaas nog niet te betekenen dat hij dit recht ook daadwerkelijk kan afdwingen.

Verhaalbaarheid

117048243_7cc6bb0b87_oDe mogelijkheid tot het verhalen van de vordering op de wanbetaler wordt uitgedrukt in de ‘verhaalbaarheid’ van de vordering. Deze verhaalbaarheid hangt af van een aantal factoren. De belangrijkste vraag die gesteld moet worden is:hoe is de financiële situatie van de wanbetaler? Als deze slecht is zal het erg lastig worden om de vordering succesvol te verhalen, immers ‘van een kale kip valt niet te plukken’. Tevens is de houding van de wanbetaler van belang. Als deze weigerde te betalen omdat hij vond dat hij in zijn recht staat kan de verhaalbaarheid makkelijker zijn dan als de wanbetaler niet betaalt omdat hij dat gewoonweg niet wil. Iemand die er door de rechter op wordt gewezen dat hij in casu niet in zijn recht staat is er wellicht eerder toe geneigd om dan alsnog de vordering te voldoen. Daarentegen kan van iemand die zich voorafgaand aan de rechtszaak onredelijk gedraagt worden verwacht dat hij deze gedraging ook na het vonnis voort zal zetten.

Risico afweging

De verhaalbaarheid van de vordering is van groot belang bij de afweging of het zin heeft om juridische stappen te ondernemen om uw vordering op te eisen. Deze afweging is niet altijd even makkelijk te maken. Wij van legalee kunnen u daarbij helpen. Neem via onderstaand formulier contact met ons op, dan kunnen wij samen met u beslissen of het voor u zinvol is om een juridische procedure te starten om uw vordering te verhalen.

Stel een vraag

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]

Posted in Huurrecht, Juridisch Nieuws, Privaatrecht and tagged , , .

Milan van Boheemen

Ervaring en interesse in zowel recht als internet heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot het oprichten van Legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *