Vooruitzichten voor de advocatuur in 2016/2017

ABN AMRO presenteert jaarlijks een brancherapport voor diverse beroepsgroepen en industrieën. Zo ook voor de advocatuur. Dit jaar extra interessant want er zit veel beweging in de markt én de omzet groeit met 4%.

‘Juridisering van de samenleving’

Dé bank ziet een verdere juridisering van de Nederlandse samenleving. Dit houdt in dat steeds meer zaken die voorheen niet gereguleerd werden door wet- en regelgeving dat nu wel worden. De advocatuur is gebaat bij verdere juridisering. Paradoxaal genoeg: hoe meer wetten en regels, hoe meer advies en bijstand er nodig zal zijn.

Het kabinet heeft tevens veel veranderd aan bestaande regelgeving in onder meer het arbeidsrecht. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke toename van werk voor advocaten.

Onderstaand figuur toont de gunstige vooruitzichten voor de branche aan.

grafiek groei advocatuur

 

Concurrentie

Als het goed gaat zwelt de concurrentie aan. De ‘traditionele’ Nederlandse advocaat krijgt te maken met stevige concurrentie. Hierover zegt het Insights rapport:

De concurrentie in de branche neemt toe. Steeds meer buitenlandse partijen betreden de markt. Tegelijkertijd neemt de versnippering in forse mate toe. Bijna 90 procent van de advocatenkantoren heeft nu minder dan vijf werknemers in dienst. Verder breiden accountantskantoren hun juridische tak uit. Vooral in het segment onder het topsegment van juridisch advies wordt de concurrentie gevoeld. Daarentegen voeren advocatenkantoren ook steeds meer forensisch onderzoek uit; vanouds het terrein van accountants.

Door de de toenemende concurrentie worden, wat de afgelopen tijd al de trend was, de tarieven verder gedrukt. Zeker als het aankomt op standaarddiensten (zie hierna) zijn cliënten kritischer dan ooit. Men is domweg niet meer bereid hier grote sommen voor neer te leggen.

Lastige tijd voor nichekantoren

Hoewel sommige boutique-advocatenkantoren goede zaken doen, is het voor het kleine kantoren een lastige tijd. De topkantoren pakken verreweg het grootste stuk van de taart, voornamelijk als het gaat om lucratieve internationale opdrachten. Grote kantoren hebben de middelen om te innoveren, die de kleine kantoren niet hebben.

Automatisering en standaardisering

Niche-advocaten doen goede zaken. Naast advocatenkantoren en adviesbureaus ontstaan er steeds meer innovatieve diensten, o.a. uit de IT-wereld, die bepaalde aspecten van de juridische markt versimpelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om standaardisering van bepaalde juridische diensten en bijvoorbeeld startups die zich specialiseren in het aanbieden van standaardcontracten en geautomatiseerde dienstverlening. Automatisering van complexere vraagstukken is een stuk ingewikkelder en het is niet te verwachten dat hier in het komende jaar veel verandering in komt. Ook de traditionele advocatenkantoren gaat langzamerhand iets innovatiever denken. Zo biedt advocaten- en notariskantoor Van Benthem en Keulen modelcontracten aan via hun website.

De advocaat van de toekomst

De strijd om jong talent is groot. Dat weerspiegelt zich in de hogere beloningen die jonge juristen bij de grote kantoren ontvangen. Er is ook een shift waar te nemen in de kwalificaties die een nieuwe jurist nodig heeft. Zo zegt de Global Head of Innovation & Business Change van Clifford Chance:

We hebben bijvoorbeeld een aantal advocaten aangetrokken die software kunnen programmeren. Een bijzondere combinatie. Ze besteden hun tijd aan het ontwikkelen van templates voor gebruik door onze cliënten, voorzien van de eigen huisstijl van de cliënten.

Posted in Advocaat and tagged .

Thomas Jaques

Jurist privaatrecht, gezondheidsrecht. Mede-oprichter legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *