VVD: Levenslang gestraften moeten uitzicht op vrijlating hebben

Levenslang in Nederland

Nederland lijkt zich dan toch eindelijk te voegen bij de rest van de westerse wereld waar het gaat om levenslange gevangenisstraffen. Vandaag werd bekend dat Staatssecretaris Dijkhoff de wet op levenslange gevangenisstraf wil aanpassen. De bewindsman van Veiligheid en Justitie wil dat na 25 jaar wordt bekeken of iemand alsnog kan worden vrijgelaten.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken betekent levenslang in Nederland ook daadwerkelijk dat de gevangene voor de rest van zijn leven achter de tralies zit. Vervroegde vrijlating kan enkel in de vorm van een toegekend gratieverzoek, iets dat in de praktijk zelden gebeurt.

Minder levenslang door verhogen maximumstraf

14256995141_197a95b836_oTot 1 februari 2006 was het voor rechters in Nederland niet mogelijk om een tijdelijke gevangenisstraf van meer dan 20 jaar op te leggen. Na deze datum werd de maximale tijdelijke gevangenisstraf voor moord verhoogd van 20 naar 30 jaar. Deze verhoging had tot gevolg dat er minder levenslange gevangenisstraffen werden opgelegd. Dit gevolg werd verklaard door de grotere ‘speelruimte’ die de rechter van de wetgever had gekregen om straffen op te lggen.

Waar voorheen 20 jaar als te kort werd beschouwd werd immers al snel levenslang opgelegd, tegenwoordig kan de rechter dus hogere straffen opleggen zonder dat de veroordeelde voor de rest van zijn leven achter de tralies hoeft.

Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europese Hof heeft al meermaals geoordeeld dat het systeem zoals dat in Nederland bestaat in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het EHRM stelt dat naast een ‘papieren’ mogelijkheid ook een daadwerkelijke mogelijkheid moet bestaan voor levenslange gevangenen om uitzicht te houden op een vervroegde vrijlating.

Het feit dat er in theorie gratie kan worden verleend is dus niet voldoende, nu blijkt dat deze mogelijkheid in de praktijk van weinig waarde is.

Het zicht op vrijlating bij levenslang gevangen is een onderwerp dat al jaren speelt bij Nederlandse strafpleiters, zoals Wim Anker die zelf zes levenslang gestraften onder zijn cliënten heeft. Het werd wat hem betreft dan ook tijd dat de politiek stappen zou nemen om het Nederlands beleid met de rest van Europa te harmoniseren.

Het plan van VVD kamerlid om de maximale tijdelijke gevangenisstraf te verhogen van 30 naar 40 jaar, om zo het gat tussen tijdelijk en levenslang te verkleinen, viel niet in goede aarde bij de bekende strafrechtadvocaat. Die zei hierover: ‘levenslang met een toetsing na 25 jaar en een maximale straf van 30 jaar; allemaal prima. Maar 40 jaar? Ik denk dat daar in de praktijk geen behoefte aan is. Dat is weer uitzichtloos en de facto ook weer levenslang.’

Posted in Advocaat, Juridisch Nieuws, Mensenrecht and tagged .

Milan van Boheemen

Ervaring en interesse in zowel recht als internet heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot het oprichten van Legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *