Wordt Nederland het Centrum voor Internationale Handelsgeschillen?

Minister van der Steur (V&J) sprak eind 2015 zijn steun uit voor het op te richten “The Netherlands Commercial Court” (NCC). Een podium waar grote internationale bedrijven hun conflicten uitvechten. De NCC wordt onderdeel van de rechtbank Amsterdam. Zaken in hoger beroep komen bij het gerechtshof Amsterdam.

Weliswaar worden er bij onder andere de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam al veel procedures gevoerd door ‘internationale’ bedrijven. Daarvoor is een inschrijving in het Nederlandse handelsregister nog wel altijd voorwaarde.

Wat is het NCC?

De kamerbrief legt het het NCC als volgt uit:

Met het Netherlands Commercial Court (NCC) wordt gedoeld op het voornemen van de Nederlandse Rechtspraak om een voorziening in te richten bij de rechtbank en bij het gerechtshof Amsterdam die zich zal specialiseren in de behandeling van grote handelsgeschillen tussen bedrijven. Het gaat hierbij om privaatrechtelijke geschillen tussen bedrijven en niet om publiekrechtelijke geschillen. Het zal onder andere gaan om geschillen tussen Nederlandse bedrijven onderling en tussen Nederlandse bedrijven en – al dan niet in Nederland gevestigde – buitenlandse bedrijven, die gebruik willen maken van de goede voorzieningen in Nederland.

Het kabinet zal medio 2016 met een wetswijziging komen om het NCC mogelijk te maken. Het gerecht moet vanaf 1 januari 2017 opererend zijn.

 

Voordelen Advocatuur

Ook de Raad voor de rechtspraak is enthousiast over het plan. Met name omdat het volgens de Raad gaat leiden tot grote omzetstijging voor de juridische sector, met name kantoren aan de Zuidas. Bedragen van rond de 60 tot 75 miljoen euro per jaar worden genoemd.

Ook moet de NCC leiden tot lagere kosten voor Nederlandse bedrijven die willen procederen. Immers, procederen in bijvoorbeeld Angelsaksische landen (waar veel handelsgeschillen nu worden uitgevochten) is duur voor Nederlandse bedrijven.

 

Kortom, Amsterdam moet de hoofdstad van de internationaal privaatrechtelijke conflicten worden, waar Den Haag dat voor het internationaal strafrecht is. Dit zal Nederland juridisch internationaal verder op de kaart zetten en ook nog eens allerlei financiele voordelen hebben. Bijkomend voordeel is dat de reguliere Ondernemingskamer wordt ontlast.

Internationale trend

Bedrijven hebben voor een internationale zaak keuze tussen overheidsrechtspraak en een zaak aanbrengen bij de internationale arbitragepraktijk. Die eerste benadeelt vaak in ieder geval één partij die in een onbekend en duur rechtstelsel terechtkomt. Internationale arbitrage is vaak onbetaalbaar. Door een efficiënt, laagdrempelig alternatief te bieden waarbij de griffierechten rond de 26.000 euro moeten komen te liggen (weliswaar veel hoger dan bij de overheidsrechtspraak, maar goedkoper dan alternatieven), moeten bedrijven naar Nederland worden gelokt.

Dat de Nederlandse rechtspraak zich meer en meer internationaal oriënteert lijkt onderdeel van een trend. Zo kan de procedure voor bepaalde soorten geschillen (o.a. zeerecht, vervoerrecht) sinds 1 januari 2016 in de rechtbank Rotterdam in het Engels gevoerd worden.

Netherlands commercial court rechtbank amsterdam

De rechtbank Amsterdam

Kritiek

Hoogleraar internationaal recht erkent tegen FTM de vele voordelen, maar plaatst ook een kritische noot bij de oprichting van het NCC:

Als je juridisch steeds vriendelijker gaat worden, dan worden advocaten natuurlijk rijker, maar het gaat wel ten koste van het rechtssysteem en moet je maatregelen nemen dat het rechtssysteem niet overspoeld wordt zoals in Amerika. Daar worden zaken aangebracht die nauwelijks een band hebben met de Verenigde Staten. De belastingbetaler is niet bereid om dat op te hoesten.’

Het projectplan voor het NCC spreekt echter wel van een volledig kostendekkend plaatje. Alle kosten zullen worden gedekt door de griffiekosten.

Stel een vraag

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]

Posted in Handelsrecht, Internationaal recht, Privaatrecht and tagged , , .

Thomas Jaques

Jurist privaatrecht, gezondheidsrecht. Mede-oprichter legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *