Zwarte lijst artsen

Er is in Nederland een goed overzicht van de personen die werkzaam zijn in de zorg. Medici die zich niet goed gedragen lopen het risico op een zwarte lijst te worden geplaatst. De risico’s van behandelingen zijn immers groot, de behandelden kwetsbaar.  Zwarte lijsten staan daarom openbaar online. Raadpleeg deze informatie als u twijfelt over de betrouwbaarheid van uw zorgverlener.

Zwarte lijst zorg

Het toezicht op de gezondheidszorg in het algemeen en individuele zorgverleners in het bijzonder wordt uitgevoerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Klik hier om meer te lezen over de taken en verantwoordelijkheden van de IGZ.

Niet alleen medisch specialisten

Bij een maatregel waarbij een zorgverlener op een zwarte lijst wordt gezet, wordt al snel gedacht aan medisch specialisten. Hun fouten hebben immers vaak de grootste consequenties.

Echter ook aan ander zorgpersoneel en zorgverleners kan een maatregel worden opgelegd. Een groot deel van de openbare zwarte lijst bestaat uit verpleegkundigen en verloskundigen.

Bekijk hier de zwarte lijst (pdf). Op de website van het BIG-register weet u zeker dat u de meest recente data en zwarte lijsten vindt.

Type maatregelen BIG

De Wet BIG heeft de volgende mogelijkheden tot het opleggen van een maatregel:

MaatregelPublicatieZichtbaarheidRechtsorgaan
Bevoegdheidsbeperkend bevelDirect na bekendmaking van het besluit van de Inspectie voor de GezondheidszorgTijdens het bevel plus 5 jaarInspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
BerispingZodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk is5 jaarTuchtcollege
GeldboeteZodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk is5 jaarTuchtcollege
SchorsingZodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk isTijdens de schorsing plus 5 jaarTuchtcollege of buitenlandse rechterlijke instantie
Voorwaardelijke schorsingZodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk isTijdens de proeftijd plus 5 jaarTuchtcollege of buitenlandse rechterlijke instantie
Schorsing bij wijze van voorlopige voorzieningDirect na bekendmaking van de uitspraak (Tucht)collegeTijdens de schorsingTuchtcollege, College van Medisch Toezicht of buitenlandse rechterlijke instantie
Gedeeltelijke ontzeggingDirect na bekendmaking van de uitspraak als college bepaalt dat maatregel onmiddellijk van kracht wordt, of zodra uitspraak (Tucht)college onherroepelijk isTijdens de ontzegging plus 5 jaarTuchtcollege, College van Medisch Toezicht of buitenlandse rechterlijke instantie
Ontzegging van recht wederom in het register te worden ingeschrevenDirect na bekendmaking van de uitspraak als Tuchtcollege bepaalt dat maatregel onmiddellijk van kracht wordt, of zodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk is10 jaarTuchtcollege of buitenlandse rechterlijke instantie
Bevoegdheid binden aan bijzondere voorwaardenDirect na bekendmaking van de uitspraak als Tuchtcollege bepaalt dat maatregel onmiddellijk van kracht wordt, of zodra uitspraak (Tucht)college onherroepelijk isTijdens de looptijd plus 5 jaarTuchtcollege, College van Medisch Toezicht of buitenlandse rechterlijke instantie
DoorhalingZodra uitspraak (Tucht)college onherroepelijk is10 jaarTuchtcollege, College van Medisch Toezicht, of buitenlandse rechterlijke instantie
WaarschuwingNiet van toepassingNiet van toepassingTuchtcollege

Advies nodig?

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]

Posted in Bestuursrecht, Gezondheidsrecht and tagged , .

Thomas Jaques

Jurist privaatrecht, gezondheidsrecht. Mede-oprichter legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *