Hoge Raad

De Hoge Raad is het hoogste rechtsorgaan van Nederland. Zowel op het gebied van civiel recht, belastingrecht als strafrecht is de Hoge Raad de hoogste rechter. De Hoge Raad is cassatierechter. De cassatieprocedure is er op gericht de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te bevorderen en te verzekeren.