Wat verdient een medisch specialist?


Onlangs schreven we al dat er veel te doen is over de beloning van semi-publieke functionarissen. In deze discussie worden de medisch specialisten in Nederland ook vaak meegenomen. De feiten over dit onderwerp worden helaas vaak over het hoofd gezien. Zeker, medisch specialisten verdienen goed en hun salarissen behoren tot de hoogste van Europa. Het een en ander moet echter genuanceerd worden. Daarom de vraag: Wat verdient een medisch specialist eigenlijk?

Wat verdient een medisch specialist

Wat verdient een medisch specialist in Nederland? Deze vraag is niet eenduidelijk te beantwoorden.

Type medisch specialisten

Het belangrijkste onderscheid moet gemaakt worden tussen de medisch specialist werkzaam voor een UMC, de medisch specialist in loondienst en de vrijgevestigd medisch specialist. De eerste werkt via een ambtelijke aanstelling in het universitair ziekenhuis, de tweede middels een arbeidsovereenkomst voor het ziekenhuis, de ander via een meer ondernemende constructie (bijvoorbeeld in een maatschap (middels een toelatingsovereenkomst verbonden met het ziekenhuis) of via een bv in een zogenaamd coöperatie MSB).

Salaris Academisch Medisch Specialist in UMC

De medisch specialist werkzaam bij een Universitair Medisch Centrum heeft een ambtelijke aanstelling. De salarisschaal van de Universitair Medisch Specialist is dan ook anders dan die van medisch specialisten in loondienst of vrije beroepsbeoefenaren. De eerste salarisschaal hieronder getoond (‘Medisch Specialist’) is bedoeld voor bijvoorbeeld medisch specialisten met een contract voor bepaalde tijd of met een proeftijd. De volwaardig Universitair Medisch Specialist verdient aldus, afhankelijk van de schaal tussen de 7.171 en 10.136 euro per maand.

Daar komt bijvoorbeeld nog bij een 13e maand (eindejaarsuitkering 8,3%) en vakantie-uitkering van 8%. De cao geeft ook een gunstige toelageregeling van 47% (avond/nacht) en 72%(zon- en feestdagen) van het salaris bovenop het basissalaris (zie Art. 4.7.3.1. cao umc).

Het zijn van Universitair medisch specialist combineren met een hoogleraarschap en/of het zijn van afdelingshoofd voegt ook toe aan het salaris.

     
schaal medisch specialist (MS)salarissalaris
periodiek1-8-20121-10-20131-1-20141-8-2014
05.3345.3875.4265.480
15.8025.8605.9025.961
26.3836.4476.4936.558
schaal universitair medisch specialist (UMS)salarissalaris
periodiek1-8-20121-10-20131-1-20141-8-2014
06.9797.0497.1007.171
17.3407.4137.4667.541
27.6977.7747.8307.908
38.0608.1418.2008.282
48.4218.5058.5668.652
58.7838.8718.9359.024
69.1439.2349.3009.393
79.5059.6009.6699.766
89.8659.96410.03610.136
schaal hoogleraar/medisch specialist (H/MS)salarissalaris
periodiek1-8-20121-10-20131-1-20141-8-2014
08.6858.7728.8358.923
18.9649.0549.1199.210
29.2439.3359.4029.496
39.5219.6169.6859.782
49.8039.9019.97210.072
510.08010.18110.25410.357
610.35910.46310.53810.643
710.63710.74310.82010.928
schaal hoogleraar, hoogleraar/afdelingshoofd (H, H/A)salarissalaris
periodiek1-8-20121-10-20131-1-20141-8-2014
010.02810.12810.20110.303
110.35410.45810.53310.638
210.68010.78710.86510.974
311.00311.11311.19311.305
411.33111.44411.52611.641
511.65811.77511.86011.979
611.98212.10212.18912.311
712.30712.43012.51912.644

Meer details over de beloning van academisch specialisten in de cao universitair medisch centra.

Wat verdient een medisch specialist in loondienst?

De medisch specialist in loondienst staat in een arbeidsverhouding tot het ziekenhuis en wordt door deze instelling betaald. Wat een specialist in loondienst verdient hangt dus in eerste instantie af van afspraken tussen ziekenhuis en specialist. Ongeveer 3.250 medisch specialisten in loondienst worden beloond aan de hand van de Cao ziekenhuizen (AMS) van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Het verschil in inkomen tussen specialisten in loondienst onderling is, zoals in veel bedrijven, gebaseerd op hiërarchisch niveau. Wat verdient een chirurg in loondienst? Niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Allereerst kijken we daarvoor naar het basissalaris.

De salaristabel voor medisch specialisten in loondiensten volgende AMS CAO vanaf 1 januari 2016 op basis van een 45-uurs werkweek.

SchaalUurloon (€)Maandloon (€)
032,796.394
136,877.189
240,937.982
345,018.777
449,089.572
553,1610.367
657,2411.162

Voor medisch specialisten in loondienst wordt in 2016 dus maximaal ruim 133.000 euro per jaar. Een kleine verhoging ten opzichte van 2015.

Aan het hoogste basissalaris moeten voor de volledigheid nog worden toegevoegd maximaal 15% intensiteitstoeslag, een vakantietoeslag van maximaal 8% en een frequentietoeslag van maximaal 6%.

Dit zou de maximale bruto verdiensten van de specialist in loondienst werkend via de CAO op in totaal maximaal 160.000 euro per jaar.

Bovenop dit bedrag kan een vergoeding komen van maximaal €5.871,- (2015) voor persoonlijke beroepskosten (bijscholing, lidmaatschappen, vakliteratuur etc.). Het inkomen kan nog wat oplopen wanneer de medisch specialist in loondienst aanvullende taken heeft zoals management- of opleidingstaken.

Er is een reële kans dat de medisch specialist in loondienst onder de Wet Normering Topinkomens (norm 2016 vastgesteld op 179.000 euro) gaat vallen wat gevolgen kan hebben voor het hoogst verdienende segment specialisten in loondienst.

Wat verdient een vrijgevestigd medisch specialist?

Het debat over grootverdieners onder de medisch specialisten gaat meestal over deze groep: de vrijgevestigd medisch specialisten. Deze specialisten maken meer dan de helft van alle specialisten uit  Het gemiddelde inkomen van een vrijgevestigd specialist ligt inderdaad hoger dan dat van de specialist in loondienst. Daarbij moet aangetekend worden dat de kosten voor pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering wel anders geregeld zijn. Zo dient de vrijgevestigd specialist zich privaat te verzekeren, waar deze kosten in loondienst door medisch specialist en ziekenhuis worden gedeeld. Belangrijk is verder dat in tegenstelling tot de specialist in loondienst, de vrije beroepsbeoefenaar al zijn eigen praktijkkosten (o.a. administratie, vakliteratuur, cursussen) draagt.

Een SEO-rapport toont aan dat het bruto-netto traject niet zo heel veel verschil maakt aan het uiteindelijke inkomen: De vrijgevestigd specialist betaalt minder belasting maar heeft meer kosten.

vergelijking salaris inkomen vrijgevestigd specialist in loondienst

Vergelijking belastingen en kosten/premies voor een medisch specialist in loondienst en een vrijgevestigd specialist

 

De vrijgevestigd specialisten met een hogere omzet hebben logischerwijs wel een hoger netto-inkomen. Wat vooral opvallend is dat de omzet per medisch specialist sterk afhangt van het specialisme waarin de specialist werkzaam is.

Volgens de laatst beschikbare gegevens hield de gemiddelde vrijgevestigd specialist na pensioenafdracht, verzekeringen (en fiscale voordelen niet te vergeten) een aantal jaar terug over: gemiddeld €211.000,- bruto inkomen. Dit bedrag gaat nog wel uit van de bestaande fiscale regeling die gold voor de vrijgevestigd specialist, veelal met vakgenoten verenigd in een maatschap.

Inkomen medisch specialist per specialisme

Belangrijker is de grote differentiatie in inkomen tussen verschillende specialismen. Hartchirurgen, neurologen en bijvoorbeeld radiologen worden traditioneel gezien als grootverdieners. Een specialisme als psychiatrie of dermatologie verdient gemiddeld aanzienlijk minder.

Wat er per specialisme wordt verdiend is niet volledig transparant. Onderzoek van het CBS toont wel aan dat nieuwe bekostigingssystemen de stijgende lijn hebben doorbroken die er jarenlang voor veel specialismen was.

 

Gemiddelde-winst-per-medisch-specialisme

De specialismen die van oudsher het meest verdienen lijken dat nog steeds te doen, zij het wat gematigder dan een aantal jaar terug.

Gebruikelijk loon vrijgevestigd specialist in bv

Voor veel vrijgevestigd specialisten betekende 2015 de overgang van de oude ondernemingsvorm de maatschap naar een bv-structuur. Door veranderde fiscale regels werken veel vrijgevestigd specialisten nu vanuit hun persoonlijke besloten vennootschap (bv) binnen een coöperatie met andere medisch specialisten: Medisch Specialistisch Bedrijf.

Anders dan bij de maatschap zijn in de bv privé en onderneming duidelijk gescheiden. De medisch specialist is DGA (Directeur Grootaandeelhouder) van zijn persoonlijke bv. Deze DGA dient zichzelf verplicht een salaris uit te keren. Daarnaast kan hij zichzelf ook dividend uitkeren. Dividend is lager belast (de totale belastingdruk ligt op zo’n 40%) dan loon waardoor een grote dividenduitkering naast een zo laag mogelijke loonuitkering gunstig zou zijn. Wat het salaris is van een vrijgevestigd specialist is in dat geval dus niet bepalend voor zijn daadwerkelijke inkomen. Dat ligt hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk hoger dan wat blijkt uit de salarisstrook.

Om wanpraktijken te omzeilen heeft de wetgever gekozen voor een verplichte uitkering van de DGA aan zichzelf van minimaal 75% (een tolerantiemarge van 25%) van het zogenaamd gebruikelijk loon. Daarmee bedoelen we het loon dat gebruikelijk is in de branche. De ondergrens is €44.000.

In het algemeen wordt voor het gebruikelijk loon in een sector gekeken naar een CAO. Volgens de Belastingdienst is het gebruikelijk loon voor de vrijgevestigd specialist de hoogste trede uit het AMS (CAO voor specialisten in loondienst). Dat betekent dat vrije beroepsbeoefenaren als dga in een bv-constructie zichzelf minimaal €120.000,- aan loon dienen uit te keren. In de praktijk zullen de inkomsten hoger liggen door dividenduitkering vanuit de eigen bv aan de specialist.

Verdienen Nederlandse medisch specialisten veel?

Om die vraag te kunnen beantwoorden kijken we naar andere West-Europese landen. Onderzoek uit 2012 (dat is helaas het meest recente) toont aan dat Nederlandse medisch specialisten inderdaad relatief veel verdienen in Europa. Alleen niet zo belachelijk veel als regelmatig gesteld wordt.

Kijkend naar de vergelijking van loondienst (het donkergrijze balkje is hetgeen ertoe doet) zijn Nederlandse specialisten in loondienst zeker niet de absolute grootverdieners. Ze verdienen Europees gezien gemiddeld.

Gemiddelde-winst-per-medisch-specialisme

 

Het salaris van de vrijgevestigde medische specialisten ligt daarentegen wel substantieel hoger dan dat van de peers in omliggende landen.

 

Bruto-inkomen-vrijgevestigd-medisch-specialisten

Waarom Nederlandse medische specialisten vrij goed verdienen is niet helemaal duidelijk. Mogelijke reden is het relatief lage aantal medisch specialisten (België heeft bijvoorbeeld veel meer specialisten voor zijn bevolking), wat leidt tot een hogere productiviteit (dus hogere ‘productie’) en sterkere onderhandelingspositie.

Overigens is de trend te verwachten dat de salarissen van vrijgevestigd specialisten en specialisten in loondienst steeds meer naar elkaar toegroeien.

Advies over uw arbeidspositie en salaris?

Vraag vrijblijvend advies aan.

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]

Posted in Arbeidsrecht, Gezondheidsrecht and tagged , , , .

legalee

6 Comments

  1. En toch….verdienen sommige loondienst specialisten meer dan 3,5 ton. kijk bijvoorbeeld in de jaarrekening van Erasmus MC of een groot algemeen ziekenhuis. Ze regelen wel wat buiten AMS om. Er zijn zeker meer dan 100 specialisen in loondienst die meer dan 2,3 ton verdienen. Bij vrijgevestigde loopt het terecht gemiddeld terug. Er is bekend dat het begin 2000 uit de hand liep waarbij sommige specialisten meer dan 8 ton verdienden, doordat de grip op het systeem kwijt was.

  2. Terechte reactie. Er worden inderdaad onderling afspraken gemaakt tussen ziekenhuis en specialist. Een cao betekent in veel gevallen dat meer betalen wel mag, minder niet. Dergelijke afspraken mogen gemaakt worden. Of het wenselijk is is een andere vraag… De minister lijkt van niet te vinden, maar durft het nog niet aan de specialist in loondienst onder de nieuwe WNT-norm te laten vallen. Zie: http://legalee.nl/wet-normering-topinkomens-aangescherpt/

  3. Misschien goed omde focus niet eens op een hard werkende medisch specialist die met ziel en zaligheid na 16 jaar studie (en veel minder verdienen dan u) op een gegeven moment een goed salaris heeft met 60 uur per week werken.. is het niet goed het maatschappelijk debat eens te richten op tandartsen en apothekers die 3-4 ton verdienen zonder diensten of studies >6 jaar en geen arbeidsrisico lopen? Laat staan te praten over werkdruk…

    • Volgens mij staat nergens op deze pagina een waardeoordeel over de inkomsten van medisch specialisten. Het artikel vermeldt duidelijk dat de discussie over beloning van medisch specialisten veel feitelijke onjuistheden bevat. Dit artikel probeert wat meer duiding te geven. Gezien uw standpunt lijkt me dat een goede zaak. Volgens mij heeft u de strekking niet helemaal begrepen..

  4. Er is een probleem in de systematiek van de vergelijkingen over de verschillende landen. Met name geldt dit voor de vrijgevestigde specialisten maar in mindere mate ook voor de specialisten in loondienst: de OECD cijfers gaan over “Public care”. In andere landen zoals België, de UK en Frankrijk is een groot deel van de zorg “privaat” en wordt deze uit de eigen portemonnee betaald. In Nederland is meer dan 95% van het geld dat in de zorg om gaat “Publiek” ofwel verzekerd. De inkomens in de andere landen liggen daardoor in werkelijkheid beduidend hoger dan die van de Nederlandse specialisten. Uit eigen ervaring kan ik melden dat het in België en Zwitserland meer dan het dubbele is. Bedenk daarbij dat er zoals al in dit artikel gemeld werd, meer (factor 2) medisch specialisten rondlopen in andere landen en tel uit hoe veel minder er aan medisch specialisten wordt uitgegeven in Nederland. Voor een faire vergelijking moet alle zorg geteld worden en ook de productie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *