Hoe moet u een maatschap oprichten?

Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen twee (of meer) personen. De 'maten' oefenen binnen een maatschap hun beroep uit, dit is anders dan andere ondernemingsvormen waar doorgaans een bedrijf wordt uitgeoefend. Een maatschap oprichten is simpel en vormvrij. Lees hier alles over of een maatschap iets voor u is, en hoe u deze het beste op kan richten.

Een maatschap, iets voor u?

Een maatschap is een goede ondernemingsvorm om te kiezen als u met één of meer personen wilt samenwerken, zonder aan zelfstandigheid in te hoeven leveren. Een maatschap wordt veelal aangegaan om de kosten te drukken die horen bij de uitoefening van een beroep. Voorbeelden van zulke kostenmaatschappen zijn: advocaten, huisartsen, medisch specialisten, accountants en fysiotherapeuten. Binnen deze beroepsgroepen is het gebruikelijk om een maatschap op te richten om bijvoorbeeld de huur, materiaal- en servicekosten te delen.

maatschap oprichten

Hoe richt u een maatschap op?

Om een maatschap te beginnen kan worden volstaan met een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een schriftelijke overeenkomst tussen de maten is niet wettelijk vereist. Wij zouden u echter wel willen aanraden om de afspraken die u met uw maten maakt schriftelijk vast te (laten) leggen. Een maatschap oprichten doet u bij voorkeur door middel van het opstellen van een maatschapsovereenkomst (hier vindt u een voorbeeld van zo'n overeenkomst).
Het is aan te raden om, alvorens u en uw maten de overeenkomst aangaan, deze voor te leggen aan een jurist. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.
Als u een maatschapsovereenkomst wil laten nakijken of er een wilt laten opstellen, klik dan hier voor een vrijblijvende aanvraag. Of vul het formulier onderaan deze pagina in.

Belasting

De Belastingdienst ziet elke maat van een maatschap als ondernemer. Dit betekent dat al deze personen inkomstenbelasting moeten afdragen over hun inkomsten van het bedrijf. Daarnaast dient de maatschap zelf 21%, 6% of 0% btw te betalen over de goederen of diensten die zij leveren. De omzetbelasting wordt door de maatschap afgedragen, niet door de maten zelf.
Als maat komt u in aanmerking voor de zelfstandigen- en startersaftrek, mkb-vrijstelling en investeringsaftrek. Om aanspraak te kunnen maken van deze fiscale voordelen wordt van de maat geëist dat deze jaarlijks minimaal 1225 uur aan werkzaamheden binnen de maatschap verricht.

Voordelen maatschap

Zelfstandigheid: U kunt uw beroep binnen een maatschap met grote mate van zelfstandigheid blijven uitoefenen, zeker als het een zogenaamde kostenmaatschap betreft. De enige verplichtingen die u jegens uw maten heeft zijn die verplichtingen die voortvloeien uit de (eventuele) maatschapsovereenkomst.
Eenvoudig: Het is erg simpel om een maatschap op te richten, zoals gezegd kan worden volstaan met een inschrijving in het Handelsregister. Let wel, wij raden u ten zeerste aan tevens een maatschapsovereenkomst op te (laten) stellen.
Evenredige aansprakelijkheid: Alle maten kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor een evenredig deel van de onderneming. Zo hoeft nooit één maat alleen voor de schulden van de onderneming op te draaien. Dit heeft uiteraard als nadeel dat maten kunnen opdraaien voor de schulden die door een maat zijn veroorzaakt.

Nadelen maatschap

Privé vermogen: Een maat van een maatschap is bij schulden tevens privé aansprakelijk. Indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd kan het vermogen van uw partner worden aangesproken. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan dit voorkomen.
Bindende afspraken met maten: U dient zich (doorgaans) zich ten alle tijden te houden aan de afspraken die u met uw maten heeft gemaakt. Slechts door een aanpassing van de overeenkomst zou uw verplichtingen kunnen wijzigen.

Contact

Heeft u vragen over (het oprichten van) een maatschap of andere juridische kwesties? Vul dan het onderstaand contactformulier in

[gravityform id="4" title="false" description="false”]

 

Posted in Juridisch Nieuws, Ondernemingsrecht and tagged , .

Milan van Boheemen

Ervaring en interesse in zowel recht als internet heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot het oprichten van Legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *